Ungdom i Helsingfors. Bild: Jussi Hellsten

Anmälan till innovationsutmaningen som ökar ungas rörlighet

Helsingfors stad har öppnat anmälan till innovationsutmaningen som främjar ungas rörlighet. Utmaningen riktar sig till företag och syftar inte bara till att öka rörligheten bland studerande på andra stadiet, utan även att främja deras välbefinnande i allmänhet. Du kan anmäla dig till utmaningen fram till den 11 februari.

I enlighet med stadsstrategin vill Helsingfors vara en stad där förutsättningarna för ett rörligt liv förbättras så att stadsbornas hälsa blir bättre. I Helsingfors uppmuntras alla invånare, oavsett ålder, att röra sig med låg tröskel.  Denna gång står rörligheten bland studerandena på andra stadiet i fokus för utmaningen, eftersom det är precis de läropliktiga som rör sig allra minst.

Mindre än en femtedel av studerandena på andra stadiet i Helsingfors rör sig enligt nationella rekommendationer, det vill säga minst en timme av rask motion per dag. Enligt enkäten Hälsa i skolan som genomfördes i fjol återspeglas också de utmaningar som coronaviruspandemin medför i ökade psykiska problem bland studerandena på andra stadiet, därtill social utslagning samt problem med depression och ångest har ökat avsevärt bland de unga i Helsingfors. 

Tre av fyra unga skulle dock vilja röra sig mer. Ökad rörlighet har visat sig att ha en positiv effekt på till exempel förebyggandet av sjukdomar i rörelseorganen, men också på lindringen av psykiska symtom, såsom stress och belastning orsakad av skolan. Rörligheten har även en viktig social dimension, vilket har lyfts fram under pandemin som har begränsat ungas sociala interaktion: motion och hobbyer är betydande för de ungas kommunikationsfärdigheter och upprätthållande av kompisrelationer. 

Utmaningen letar efter lösningar för att betona den sociala dimensionen av motionen och främjandet av välbefinnandet som helhet

Innovationsutmaningen som ökar ungas rörlighet i Helsingfors letar nu efter företag vars produkter eller tjänster motsvarar ett eller flera av följande teman för innovationsutmaningen: 

  • Socialitet som främjare av rörligheten på andra stadiet. Hur bidrar vänner och sociala nätverk till bättre rörlighet och engagemang i den?
  • Innovativa lösningar för bättre balans mellan tillgång och efterfrågan. Det finns många olika möjligheter till rörlighet och motion i Helsingfors, men hur kunde vi göra stadsbor mer medvetna om dem? 
  • Stödja välbefinnandet som helhet. Hur kan vi främja hälsosamma levnadssätt, såsom sömn, näring och rörlighet, och utveckla nya hälsosamma sätt med hjälp av välfärdsteknik?
  • Uppföljning av rörlighetsaktivitet. Hur kan vi registrera och mäta motions- och idrottsprestationer så att användarna kunde motiveras och belönas?

Syftet med innovationsutmaningen är inte att leta efter fullvärdiga kommersiella lösningar, utan i första hand sådana produkter som under försöket tillsammans kan utvecklas och testas med användare och stadens experter. De lösningar som erbjuds måste dock ha kommersiell potential och ett innovativt förhållningssätt till utmaningen. 

Helsingfors stad utvecklar stadens innovations- och försöksplattformar för välbefinnande, rörlighet och motion. Innovationsutmaningar är ett betydande sätt att uppnå detta mål. Innovationsutmaningar som ökar rörligheten har ordnats tidigare för att aktivera Helsingfors stads personal, främja äldre människors rörlighet och för att utnyttja välfärdsteknik i vardagsmotionen.

Anmälningarna till innovationsutmaningen ska lämnas in senast den 11 februari 2022.

Mer information om utmaningen och Helsingfors försöksplattformar hittar du här.

Själva anmälningsblanketten hittar du direkt här. Blanketten är på finska.

Nyhets bild: I Helsingfors uppmuntras alla invånare, oavsett ålder, att röra sig med låg tröskel. (Jussi Hellsten)