CoolHead Brew bryggeriet. Bild: Oskari Sarkima

Ännu fler företag inom näringsbranschen vill till Helsingfors

Intresset för Helsingfors ökar bland företag inom näringsbranschen. Den globalt ökade populariteten för småbryggerier och destillat syns i synnerhet i efterfrågan på lokaler i Helsingfors. Företagen inom branschen vill ligga nära konsumentkunder och att transportsträckorna till företagskunderna är korta. Samtidigt är det naturligt för bryggerier och destillerier att i anslutning till tillredningsutrymmet grunda en egen butik, taproom eller restaurang, där klienterna får smaka på produkterna så färska som möjligt, direkt där de tillreds.

Alkohollagstiftningen påverkar också företagens vilja att ligga i Helsingfors. Enligt alkohollagen får alkoholdryck som innehåller högst 12 volymprocent säljas direkt till konsumentkunder endast om de har tillverkats i försäljningslokalens omedelbara närhet och produktionen är högst 500 000 liter per år. Allt fler bryggerier vill tillverka produkter som är starkare än de alkoholprodukter som säljs i livsmedelsaffärer och vars volymprocent underskrider 5,5.

Många nya småbryggerier har grundats i Helsingfors

Under de senaste åren har ett flertal småbryggerier grundats i Helsingfors, såsom Vallilan Panimo, Etko Brewing och CoolHead Brew som flyttade från Tusby till Helsingfors. I samband med sina egna produktionslokaler får de sälja starkare öl till konsumentkunderna utan att behöva kämpa för en plats i affärshyllan och Alko med företag i samma bransch.

”Vi ville flytta till Helsingfors för att komma närmare våra kunder. När vi hittade en unik lokal ett stenkast från Helsingfors geografiska mittpunkt, visste vi genast att vi kan väcka den till liv på nytt. Våra kunder har nu möjligheten att följa öltillverkning genom stora glasfönster samt delta i bryggeriturer och ölprovningar. En del av den öl som tillverkas säljs på plats, en del går till affärer och restauranger runt om i Europa”, gläder sig Cleber Goncalves, grundaren av bryggeriet CoolHead Brew.

CoolHeads flytt till Helsingfors är ett exempel på hur man genom att ändra gamla byggnaders användningsändamål kan få nytt liv till staden och liva upp områden där konsumentkunder inte tidigare har rört sig. CoolHead flyttade till Helsingfors gamla tropiska inomhusträdgård Gardenia som stod tom och för vilken det var utmanande att hitta ett nytt användningsändamål. Den gamla tropiska inomhusträdgårdens unika utseende fungerar för ett bryggeri, där byggnadens ståtlighet lockar kunder och även rumshöjden är tillräcklig för bryggeriindustrins behov. CoolHead väcker nytt liv förutom i byggnaden även i hela Viks omgivning. Den fungerar som knutpunkt för såväl kollektivtrafiken som naturvänner och cyklister. Omgivningen möjliggör förutom sommarevenemang även en sommarterrass som går runt hela byggnaden.

”Produktion inom näringsbranschen i Helsingfors stöder och utvecklar hela branschens ekosystem i staden. Helsingfors vill stödja företagen, vilket även har lett till goda erfarenheter i samarbetet med CoolHead”, konstaterar företagslots Jukka-Pekka Tolvanen som ansvarar för utveckling av samarbetet inom restaurangbranschen i Helsingfors.

Andra nya bryggeriaktörer, såsom Vallilan Panimo och Etko Brewing, har grundat sina bryggerier i gamla småindustriområden i Vallgård och Kasåkern. Gamla småindustriområden är fungerande miljöer för företag inom branschen, eftersom de har lägre hyresnivå än i stadskärnan och lokalerna är lämpliga för verksamheten. Båda företagens kunder har också bidragit till utvecklingen av områdenas livskraft. Till exempel Vallilan Panimo livar upp sitt område tillsammans med områdets andra företag inom restaurangbranschen, såsom Bites Burgers och Ääniwalli.

Matturisterna letar efter särpräglade resmål

Restaurangbranschen är för Helsingfors en attraktionsfaktor som betonar stadens särprägel och ger ett intressant tillägg till matturismen i staden. Matturisterna letar i sina resmål efter sådan särprägel och exotik som inte finns någon annanstans. Och till exempel ett bryggeri i en gammal tropisk inomhusträdgård tillsammans med taproom och Story-restaurangernas kök är definitivt en sådan.

Även andra företag inom branschen letar ivrigt efter lämpliga affärslokaler nära kunder och staden har möjlighet att svara på behovet genom att ändra användningsändamålen för gamla byggnader genom att utnyttja kreativitet och företagens idéer. Genom att svara på efterfrågan utvecklar Helsingfors bilden som en lockande ort för företag, eftersom framgångsrika företag gärna rekommenderar Helsingfors för andra företag inom samma bransch. Och när företag och turister blir intresserade av Helsingfors följer även den sakkunniga arbetskraften efter.

Nyhets bild: Enligt Cleber Goncalves, grundaren av bryggeriet CoolHead Brew, är Helsingfors en utmärkt plats att driva bryggeri. En gammal byggnad i Vik har ändrats enligt det nya användningsändamålet och renoverats på ett omfattande sätt. (Oskari Sarkima)