Årets första sammanträde för sektionen för reform av social- och hälsovården samt räddningsväsendet

Helsingfors stadsstyrelses sektion för reform av social- och hälsovården samt räddningsväsendet sammanträdde 17.1 för första gången i år.

Vid sammanträdet behandlades bland annat HUS-sammanslutningens styrningsmodell samt förvaltning och beslutsfattande inom vårdreformen. Sektionen beslutade att bordlägga ärendena tills nästa möte.

Alla beslut från stadsstyrelsens sektion för reform av social- och hälsovården samt räddningsväsendet kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden. Beslutsmeddelandet kan läsas tills protokollet publiceras. Sektionens protokoll kan läsas här.