Föräldrar med sina småbarn sitter på golvet böcker i händerna.

Babyn på bibban och stor finlandssvensk sång- och musikfestival i Helsingfors

Helsingforstidningen har utkommit. På de svenska sidorna kan du läsa bland annat om en bokcirkel på centrumbiblioteket Ode som är avsedd för barn under ett år och om den stora finlandssvenska sång- och musikfestivalen som kommer till Helsingfors. Tidningen ger även tips om hur man kan njuta av stadens havsmiljö och behandlar säkerhetsfrågor.

Baby på bibban är ett svenskspråkigt projekt som pågår på centrumbiblioteket Ode. Man utgår från tanken om att också de allra minsta tycker om att lyssna på rim och lystra till ramsor. Samtidigt ger samvaron kring Baby på bibban inspiration för föräldrar att låna och läsa. Projektet fortsätter på hösten.

I sommar klingar körsången igen i Helsingfors. Korister och musiker från hela Svenskfinland samlas till Sång- och musikfesten som har ordnats i drygt 130 år och med fem års mellanrum. Festivalen har inte ordnats i Helsingfors sedan 1951 men 9–12 juni är det huvudstadens tur igen. Läs i Helsingforstidningen om hur Gamelikörens förbereder sig i den unika Berghyddan, som är körens huvudkvarter, och som uppfördes i jugendstil 1910.

Bostadsaktiebolag med fler än tre bostäder ska enligt lag ha en beredskapsplan med anvisningar för att förebygga risksituationer. Husbolagen har räddningsplan och någon är utnämnd till skyddsledare. Ta reda på vad som gäller i ditt hus!

I Helsingfors finns 900 000 skyddsplatser, de flesta i anslutning till bostadshus och affärsfastigheter. Info om husskydd och skydd i gemensamt bruk finns på websidan hel.fi/pela/sv/befolkningsskydd.

Läs mer
Helsingforstidningen

Foto: Leif Weckström