Budget 2019 bild.

Behandlingen av Helsingfors budget inleddes i stadsfullmäktige

Helsingfors stadsfullmäktige inledde i dag behandlingen av budgeten 2019 och ekonomiplanen 2019–2021. Under diskussionen, som varade i tre timmar, föreslogs tio hemställningsklämmar och framställdes ett motförslag. De tas upp till omröstning vid den andra budgetbehandlingen om två veckor den 28 november.

Budgetförslaget räknar med att staden växer

Enligt det budgetförslag som behandlas förutspås folkmängden i Helsingfors alltjämt öka i snabb takt under de tre kommande åren, med ungefär 8 000 nya stadsbor varje år. Budgetförslaget för år 2019 fokuserar därför på den växande stadens behov.

Anslagsökningen inom omkostnaderna hänförs främst till basservicen, där befolkningstillväxten mest direkt ökar kostnaderna. Tillägg föreslås i synnerhet i fostrans- och utbildningssektorn.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom bibehålla inkomstskattesatsen vid 18,0 procent år 2019. Också fastighetsskatteprocentsatserna bevaras oförändrade nästa år.

Nytt daghem och ungdomslokaler i Malmgård

Stadsfullmäktige godkände projektplanen för ett daghem och en ungdomsgård i Malmgård. Projektplanen gäller en nybyggnad som ersätter befintliga lokaler i dåligt skick vid Arrendegränden, Kådvägen och Pigstigen. Ett daghem för 250 barn, ungdomslokaler och lokaler för användning på kvällarna och för gemensamt bruk förläggs till nybyggnaden.

Stadsfullmäktige fattade också beslut om detaljplaneändringar för Stationskarlsgatan 3 i Östra Böle och för kvarteren vid Snickaregatan i Hertonäs. Ändringarna gör det möjligt att bygga nya bostäder i stället för kontors-, industri- och lagerbyggnader.

Stadsfullmäktiges alla beslut publiceras här (på finska). https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/paatostiedotteet/

Röstningskartorna i fullmäktige och andra uppgifter om fullmäktiges sammanträde publiceras på Helsingforskanalen i anslutning till videoinspelningen, www.helsingforskanalen.fi.

Stadsfullmäktige sammanträder nästa gång om två veckor, onsdagen den 28 november 2018 kl. 18.

Läs mer:

Stadsfullmäktiges föredragningslista 14.11.2018
Helsingforskanalen

Nyheter

14.11. Budgeten för år 2019 i fullmäktige på onsdagen        

10.10. Borgmästare Vapaavuoris budgetförslag 2019: Budgeten möter den växande stadens behov