Finska och ukrainska flaggor framför stadshuset.

Bidrag från Helsingfors till organisationer som hjälper personer som flyr från kriget i Ukraina

Helsingfors bistår organisationer som stöder och hjälper personer som kommit till Helsingfors från Ukraina på grund av kriget. Organisationerna och stiftelserna gör ett värdefullt arbete och främjar tillsammans med staden välbefinnandet och integrationen för de som kommit från Ukraina till Helsingfors.

Helsingfors beviljade bidrag på totalt 250 000 euro till sju organisationer. Projekten som understöds stöder vardagen på många sätt för de som flytt kriget i Ukraina.

Bidragsbeloppen varierade mellan 5 000 och 80 000 euro. Verksamheten i organisationerna som fått bidrag kompletterar stadens egna stödtjänster för integrationen av ukrainare.
Helsingfors beviljar stöd för till exempel tillhandahållande av kamratstöd på ukrainska, stödjande av skolelever, gruppverksamhet och handlednings- och rådgivningsarbete. Stöd ges även för tjänster med låg tröskel som främjar välbefinnande och funktionsförmåga samt utbildningar på det egna språket.

”Kriget i Ukraina har berört oss alla och Helsingfors vill för sin egen del ta ansvar för mottagandet och integrationen av de som flyr från kriget. Tillsammans med olika aktörer har vi möjlighet att skapa en trygg och stabil vardag mitt i oron och sorgen. Förutom hjälp och stöd vill vi se till att barnen har möjlighet att gå i skolan och vuxna att arbeta”, säger borgmästare Juhana Vartiainen.

Bidragsansökningarna utvärderas av en stor grupp av Helsingfors anställda från olika områden. Experter inom fostran och utbildning, social- och hälsovårdstjänster, immigration, sysselsättning och frivilligarbete deltog.

Organisationer vars tjänster kompletterar stadens befintliga tjänster till exempel inom integration fick bidrag. Tidigare bevis på liknande verksamhet ansågs också vara en fördel. Många organisationer som fått stöd har också påvisat självständig aktivitet för att hjälpa ukrainare redan i krisens tidiga skede.

Foto: Mila Eremina