Borgmästare Juhana Vartiainen. Foto: Pertti Nisonen

Borgmästare Vartiainen är inbjuden till Bloomberg-Harvard-programmet

Borgmästare Juhana Vartiainen har blivit vald till utbildningsprogrammet Bloomberg Harvard City Leadership Initiative som startade den 29 juni 2022. Varje år deltar 40 borgmästare från olika delar av världen i programmet och dessutom två högre tjänstemän som borgmästarna väljer ut. Den första närundervisningsperioden för utbildningen genomförs i New York 17–21 juli 2022.

”Jag är mycket glad över att ha blivit inbjuden till Bloombergs och Harvards gemensamma program, vars högkvalitativa utbildning stöder mitt eget arbete och bidrar till utvecklingen av Helsingfors. Städer runt om i världen har samma anledning till bekymmer även om skalan varierar. Under det kommande året ska vi arbeta tillsammans för att hitta svar på globala eller lokala utmaningar som är mycket liknande överallt och där städernas roll inte kan framhävas för mycket. Deltagandet i utbildningsprogrammet gör det möjligt att hitta de bästa sätten att möta precis de behov som Helsingfors och Helsingforsborna har”, säger borgmästare Vartiainen.

Utbildningsprogrammet Bloomberg Harvard City Leadership Initiative pågår ett år och det genomförs för sjätte gången i samarbete mellan Harvard University och stiftelsen Bloomberg Philanthropies. Arrangörernas mål är att öka städernas förmåga att möta utmaningar som är sammanflätade inom olika delområden i samhället och att förbättra stadsbornas livskvalitet. Från Helsingfors deltar sektorchef för fostran och utbildning Satu Järvenkallas och sektorchef för stadsmiljösektorn Ville Lehmuskoski i utbildningsprogrammet som är avsett för tjänstemän. Kostnaderna för utbildningsprogrammet finansieras av organisatörerna.