Foto: Outi Rissanen, Helsingfors stad.

Borgmästaren håller invånarafton 31.10 i Parkstad

Invånarna i Parkstad, Stapelstaden och Henriksdal bjuds in till borgmästare Jan Vapaavuoris sista invånarafton för år 2019.

Borgmästarens invånarafton äger rum torsdagen den 31 oktober klockan 17.30–20.30 i Puistolan peruskoulus skolhus i Parkstad (Koutavägen 2). 

Invånaraftonen börjar klockan 17.30 med en popup-tillställning för Parkstad och Stapelstaden. De olika sektorerna har montrar där man diskuterar och där man informerar om sådant som är aktuellt i området. Målet är att ge invånarna möjlighet att tillsammans med ansvariga experter föra personliga samtal om hur ärenden bereds och genomförs.

Klockan 19 börjar frågestunden där invånarna frågar och stadens experter svarar. Borgmästarens invånarafton avslutas klockan 20.30.

Aktuella samtalsämnen i området är åtminstone: framtida servicecentralisering, skolan Maatullin koulus situation, lekparker, kompletteringsbyggande och Parkstads tågstations skick samt trafik.

Frågor och samtalsämnen för invånaraftonen som man vill anmäla på förhand samlas in via tjänsten Säg din åsikt, där man i början av oktober lanserade en enkät som kan läsas och besvaras öppet av alla. 

Borgmästarens invånarafton visas i direktsändning på Helsingforskanalen (31.10.2019).

Invånaraftonen ordnas av stadskansliet i samarbete med invånare och sammanslutningar i Parkstad och Stapelstaden.

På evenemanget finns barnavård för över 3-åringar.

Läs mer:

Facebook

Säg din åsikt-enkät

Video (På Finska)

Video (På Finska)

Video (På Finska)

Helsingforskanalen