Helsingfors stad.

Clarisse Berggårdh vd för Helsinki Partners, ett bolag med fokus på stadsmarknadsföring och på att locka investeringar och proffs

Genom fusionen mellan Helsingfors stads dotterbolag Helsinki Business Hub och Helsinki Marketing bildas ett nytt bolag, Helsinki Partners, vars verksamhet är marknadsföring av staden samt att attrahera investeringar och experter. Clarisse Berggårdh börjar som bolagets verkställande direktör i januari 2022.

Berggårdh kommer till Helsinki Partners från kommunikationsbyrån Pohjoisranta BWC, där hon varit vd. Hennes styrkor är i synnerhet insikterna i media, marknadsföring, teknologi, affärsverksamhet och intressenter samt ledning av marknadsföring och kommunikation. Hon har tidigare lett förändringar och byggt upp internationella nätverk.

– Helsingfors är en fantastisk stad som hela tiden utvecklas, och det är givande och kul att leva och jobba i staden. Jag är ivrig då jag får möjligheten att göra min stad mer känd internationellt och således får vara med och utveckla Helsingfors till en allt mer intressant plats, säger Berggårdh.

Helsinki Partners driver stadens framgång i den allt styvare internationella konkurrensen

Städernas konkurrens om investeringar, toppföretag, experter och besökare hårdnar hela tiden. De centrala framgångsfaktorerna är att vara känd internationellt och förmågan att urskilja sig. I denna konkurrens strävar Helsingfors stad efter en bättre position genom Helsinki Partners, stadens helägda dotterbolag. I bolaget kommer det att jobba ca 60 experter.

Helsinki Partners kommer också att ha otaliga samarbetspartners. Bolaget har som uppgift att främja hållbar tillväxt i staden, locka investeringar, företag, experter och besökare, att marknadsföra staden internationellt samt att göra staden och varumärket mer kända internationellt. Det förväntas att företaget tar ett stort kliv när det gäller att bygga upp stadens internationella rykte och locka investeringar, experter och företag till Helsingfors.

Foto: 110th Street Productions