Köttbullar med tomat och små Finlands flaggor.

Coronaläget påverkar arrangemangen för fjärde- och femteklassisternas självständighetsfest


Helsingfors stad har ordnat en självständighetsfest för fjärdeklassister i Helsingfors i Finlandiahuset sedan 1997. Borgmästaren, tidigare stadsdirektören, fungerar som värd för festen, som samlar alla tioåringar till en gemensam fest. Tyvärr står coronaläget som hinder för en gemensam fest för tusentals barn i år, precis som ifjol. Ersättande planer har ändå redan utarbetats.

Under åren före 2020 ordnades festen som tre olika tillställningar under samma dag med totalt 6 000 deltagare. År 2020 beslöt man att flytta festen till våren 2021 på grund av coronaläget, men på våren tvingades man igen att flytta festen till höstterminen 2021. Planen var att det skulle ordnas två festdagar i november och december; en för de nuvarande fjärdeklassisterna och en för fjolårets fyror, alltså de nuvarande femteklassisterna. Totalt ingick cirka 12 000 barn i den här gruppen.

Trots coronaläget vill staden erbjuda alla elever i årskurs 4 och 5 möjligheten till oförglömliga fester.

Man kommer att fira självständigheten med skolspecifika fester i december 2021. Skolorna kommer att ordna en dans för årskurs 4 och 5 där vårdnadshavarna kan delta som publik. Förutom dans innehåller programmet också festservering samt en förhandsinspelad hälsning från borgmästare Juhana Vartiainen och biträdande borgmästare för fostran och utbildning Nasima Razmyar. Skolorna kommer att få de första detaljerade anvisningarna beträffande arrangemangen i början av november. Helsingfors evenemangsstiftelse ansvarar för festernas helhetsplanering.

Andra festarrangemang övervägdes också – i beslutet betonades hälsorisken som orsakas av en gemensam fest för ovaccinerade barn

Barn under 12 år har inte vaccinerats, och det finns inte ännu någon plan för att vaccinera den här åldersgruppen. Enligt den epidemiologiska helhetsbedömningen anses en gemensam fest för tusentals barn utgöra en för stor hälsorisk som också kunde påverka möjligheten att hålla eleverna i närundervisning.

Enligt bedömningen skulle riskerna ha varit stora fastän deltagarna hade delats in i flera grupper och spritts ut över flera dagar. Det ansågs inte heller vara ett realistiskt alternativ att ordna snabbtest vid dörren då det är fråga om elva- och tolvåringar.

Målet är att man under kommande år ska kunna återgå till en gemensam fest för hela åldersgruppen i november-december. Om detta är fallet redan 2022 kommer man att bjuda in årets femteklassister, alltså nästa års sjätteklassister, som är 12 år gamla och kan omfattas av vaccinationsskyddet om de så vill.

Foto: Pertti Nisonen