Foto: Matti Snellman

Dataläckage i tjänsten Liiketoimintasuunnitelma.com

Tjänsten Liiketoimintasuunnitelma.com som upprätthålls av Helsingfors Nyföretagarcentral har blivit föremål för ett omfattande dataläckage. Tjänsten, som är öppen för alla, har ungefär 130 000 användar-id:n och lösenord, som har läckt ut till utomstående. Det har gjorts en brottsanmälan till Helsingforspolisen i saken, och utredningen av fallet pågår. Polisen undersöker fallet som grovt bedrägeri.

Tjänsten Liiketoimintasuunnitelma.com ägs av Helsingfors Nyföretagarcentral. Kunder vid stadens näringslivsavdelnings företagartjänstenhet Newco Helsinki använder tjänsten. Den används också vid andra nyföretagarcentraler i Finland och vid olika läroinrättningar. Tjänsten är för tillfället stängd.

Tjänsten Liiketoimintasuunnitelma.com är avsedd för utarbetande av affärsplaner, och bland de data som läckt ut kan det också finnas detaljer ur affärsplaner. Än så länge har Helsingfors Nyföretagarcentral eller polisen inga uppgifter om exakt hur mycket data som har läckt ut.

Dataläckaget upptäcktes den 3 april under den normala kontroll som utförs av Cybersäkerhetscentret vid Kommunikationsverket.

Saken gäller inga andra elektroniska tjänster som staden upprätthåller.

Helsingfors Nyföretagarcentral ansvarar för kommunikationen i saken, med stöd av stadens kommunikation. 
 
Helsingfors stad beklagar de olägenheter som situationen orsakar stadens kunder.

Mer information

Meddelande från Helsingfors Nyföretagarcentral (på finska)

Meddelande från Kommunikationsverket

Upplysningar i saken lämnas av och frågor besvaras av

Helsingfors Nyföretagarcentral
info(at)helsinginuusyrityskeskus.fi

Jarmo Hyökyvaara
Styrelsordförande, Helsingfors Nyföretagarcentral
tfn 040 042 2387
jarmo.hyokyvaara(at)smartum.fi

Jukkapekka Risu
Brottsutredare, Polisinrättningen i Helsingfors, ekonomiska brott och allvarliga cyberbrott
tfn 029 547 5390
jukkapekka.risu(at)poliisi.fi