Lastbilar. Bild: Veikko Somerpuro

Den nya rastplatsen underlättar den akuta bristen på långtradarparkering i huvudstadsregionen

I omgivningen kring Nordsjö hamn, flygplatsen och stambanan, Ring III samt riksväg 3 och riksväg 4 finns Finlands viktigaste logistiska zon. Största delen av Finlands utrikeshandel och konsumenternas konsumtionsvaror går genom området. Bristen på parkeringsområden för den tunga trafiken försvårar dock transporternas ankomst till destinationen i rätt tid och följningen av den lagstadgade regleringen av kör- och vilotider. Den nya rastplatsen underlättar bristen på långtradarparkering i huvudstadsregionen innan mer permanenta serviceområden byggs.

Det nya parkeringsområdet med 61 långtradarplatser öppnades den 1.6.2022 i Vanda i närheten av Ring III på adressen Katrinevägen 22. Långtradarparkeringen har genomförts i samarbete och finansiering av både NTM-centralen i Nyland och städerna Esbo, Helsingfors och Vanda. Transportaktörernas behov har beaktats i serviceutbudet.

Långtradarparkeringen på Katrinevägen möjliggör 18 timmars parkering

NTM-centralen i Nyland har låtit göra beräkningar av användningsgraden för rastplatserna vartannat år sedan år 2015. Enligt uppgifterna om användningsgrad finns det för få rastplatser. Särskilt efterfrågade är långtradarparkeringarna, som erbjuder förarna tjänster även nattetid. På Katrinevägen får fordonskombinationer parkeras i området i 18 timmar. Chaufförerna har också tillgång till en servicebyggnad med toaletter och duschar. Parkering samt användning av toalett och dusch är gratis för chaufförerna.

De permanenta parkeringsområdena för tung trafik har avtalats genom MBT-avtalet. Enligt MBT-avtalet mellan Helsingforsregionen och staten 2020–2031 planerar och utarbetar Trafikledsverket, NTM-centralen i Nyland och kommunerna i regionen nödvändiga planer för två serviceområden för tung trafik så att genomförandet av dem kan inledas under avtalsperioden. De mer permanenta serviceområdena finansieras av staten och kommunerna tillsammans.

Registrering som användare av tjänsten samt mer information om tjänsten: www.rekkaparkki.com (på finska)