Yazeed Maswadeh, grundare av Beesh. Bild: Andi Balogh

Det erbjuds stöd i världsklass för affärsidéer inom inlärningsteknologi – ansökan till EdTech Hautomo Helsinki är öppen

EdTech Hautomo Helsinki är Finlands första företagskuvösprogram som fokuserar på att stöda nystartade företag inom inlärningsteknologi. Ansökan till programmet är öppen. Till programmet Hautomo antas tio mest potentiella team som är i ett tidigt skede. Stadens experter hjälper till att spetsa till de invalda teamens affärsidéer och utvecklar idéerna i samarbete till kommersialiserbara, skalbara och internationella affärsverksamhetskoncept.

Programmet EdTech Hautomo Helsinki varar i 18 veckor. Det koncentrerar sig på företagens försäljning och marknadsföring, finansiering, byggande av team och nätverk samt effektivisering av den pedagogiska effektiviteten. Ansökningsstiden till kuvösprogrammet pågår fram till den 5 juni 2022.

”Helsingfors har expertis och stöd för företag på samma nivå som Silicon Valley, men här är allt betydligt personligare”, uppmuntrar Yazeed Maswadeh, grundare av Beesh som redan deltar i EdTech Hautomo Helsinki.

Kuvösdeltagare berömmer stadens hjälp med att starta företag och öka effektiviteten

Resultaten för de första företag som deltog i Helsinki Education Hub är redan lovande. Nystartade företag som gått igenom kuvösprogrammet har berömt stadens hjälp med bland annat att starta företag, hitta samarbetspartner, bygga en affärs- och produktplan samt med att öka produktens pedagogiska effektivitet till en ny nivå.

Programmet EdTech Hautomo Helsinki innehåller verkstäder, mentorskap, tal av experter inom branschen och nätverkets starka stöd. Teamen får samutveckla sina produkter och lösningar tillsammans med de lärande och med pedagogiska experter som en del av Helsinki Education Hubs försöksplattformstjänster. Målet för allt arbete är att affärsplanen optimeras och lyckas. I slutet av programmet får deltagarna möjlighet att pitcha sin innovation framför viktiga influerare och investerare inom branschen. De får också handledning för att i fortsättningen hitta rätt stig i stadens utbud av företagstjänster – oberoende om det handlar om överföringen till acceleratorn, utnyttjandet av stadens försöksplattformstjänst eller helt enkelt om att hitta rätt investerare.

Stadens mål är att före utgången av 2023 stöda 50 företag i kuvösen

Helsingfors stads mål är att 50 unga tillväxtföretag inom inlärningsteknologi före utgången av 2023 har genomgått programmet EdTech Hautomo Helsinki. Staden genomför programmet i samarbete med ett omfattande expertnätverk inom EdTech-branschen och affärsverksamheten. Nu börjar den tredje omgången av kuvösen.

Ansökningstiden till den tredje omgången av EdTech Hautomo Helsinki är den 9 maj–den 5 juni 2022. De potentiella teamen som uppfyller kriterierna för kuvösen bjuds in till intervjuer om idéerna. Programmet är gratis för deltagarna och högst tio team tas in per ansökningsomgång.

Läs mer om EdTech Hautomo Helsinki, ansökningskriterierna och ansökningsprocessen på  denna programsida.

Mer information om kuvösprogrammet ges av Mia-Stiina Heikkala, Lead Advisor, mia-stiina.heikkala@hel.fi

Nyhets bild: Yazeed Maswadeh, grundare av Beesh som deltog i EdTech Hautomo Helsinki, tackar stadens hjälp med att öka sin affärsidés effektivitet. (Andi Balogh)