Man och kvinna med dator. Bild: Jussi Hellsten

Det virtuella rekryteringsevenemanget UusiDuuni 2021 för samman huvudstadsregionens arbetsplatser och arbetssökande

Höstens största rekryteringsevenemang UusiDuuni 2021 ordnas den 3 november 2021. UusiDuuni 2021 är det första gemensamma rekryteringsevenemanget för Esbo, Helsingfors och Vanda sysselsättningstjänster, Nylands arbets- och näringstjänster samt utbildningssamkommunerna Stadin AO, Varia och Omnia. Målet för evenemanget är att föra samman arbetsplatser och arbetssökande på ett effektivt sätt som är lätt att närma sig, samt att erbjuda mångsidiga arbets- och utbildningsmöjligheter.

Evenemanget ordnas på den virtuella Liveto-plattformen där en virtuell monter reserverats för varje arbetsgivare. Fastän man inte får fysisk kontakt under evenemanget är det ändå en interaktiv helhet, med målet att åstadkomma personliga möten. Under evenemanget har arbetsgivarna möjlighet att intervjua arbetssökande personligen, och arbetssökandena kan boka in personliga samtal med de arbetsgivare som intresserar.

Många möjligheter att hitta ett jobb

Cirka hundra arbetsgivare från flera olika branscher deltar i evenemanget UusiDuuni 2021 för att presentera lediga arbetsplatser och söka arbetstagare. De öppna arbetsplatserna är inom professionellt eller utförande arbete; de kräver inte nödvändigtvis utbildning eller tidigare arbetserfarenhet. Det finns upp till 3 000 lediga platser på evenemanget. Under tillställningen kan man delta i CV-kliniker och workshoppar med olika teman eller lyssna på intressanta arbetsgivarpresentationer och framgångshistorier. Under evenemanget kan man också bekanta sig med utbildningsanordnarna Omnias, Stadin AO:s och Varias mångsidiga utbud av kompetensutveckling och sysselsättningsfrämjande tjänster samt höra om alternativen som läroavtalet erbjuder för sysselsättning och utbildning.

Inbjudan till evenemanget UusiDuuni 2021 har skickats till totalt 42 000 arbetslösa Helsingforsbor, Esbobor och Vandabor. 3 000 arbetssökande ryms med i själva evenemanget.

Sysselsättning som mål

Idén till rekryteringsevenemanget UusiDuuni kom från Sysselsättning Esbos evenemangskoordinator Tarja Halttunen. ”Arbetsgivar- och arbetssökarmarknaderna är mycket likadana i huvudstadsregionen. Varför skulle vi inte slå samman Esbos, Helsingfors och Vandas resurser och kompetens?”, funderar Halttunen. ”När vi förenade våra krafter kunde vi skapa ett rekryteringsevenemang som bäst betjänar alla deltagare”, tillägger Halttunen. När alla instanser man ville få med också gav Halttunens idé grönt ljus kom planeringen igång med fart.

”Förväntningarna för evenemanget är höga, i synnerhet vad gäller sysselsättning. Vi hoppas på många möten mellan arbetssökande och arbetsgivare som leder till rekryteringar redan under evenemangsdagen, eller åtminstone till fortsatta diskussioner”, berättar Tarja Halttunen. ”Jag hoppas uppriktigt att UusiDuuni-evenemanget ska få en fortsättning, växa och utvecklas i framtiden”, tillägger Halttunen hoppfullt.

Evenemanget UusiDuuni 2021 ordnas av Helsingfors, Vanda och Esbo städer, Nylands arbets- och näringstjänster, StadinAO, Varia och Omnia.

Evenemanget på webben.

Bild: Cirka hundra arbetsgivare från flera olika branscher deltar i evenemanget UusiDuuni 2021 för att presentera lediga arbetsplatser och söka arbetstagare. (Jussi Hellsten)

Nyheten har publicerats den 28.10. och har uppdaterats den 1.11. och 3.11.