Eero Heinäluoma lämnar Helsingfors stadsfullmäktige

Fullmäktigeledamoten Eero Heinäluoma (SDP) har anhållit om avsked från förtroendeuppdraget som stadsfullmäktigeledamot efter att ha blivit vald till ledamot i Europaparlamentet. Heinäluoma har suttit i Helsingfors stadsfullmäktige sedan 2009. Till hans förtroendeuppdrag har också hört ordförandeskapet för Stadionstiftelsens styrelse och för Nylands förbunds landskapsfullmäktige.

Stadsfullmäktige valde vid sitt sammanträde 25 september den första ersättaren i Socialdemokratiska fullmäktigegruppen Johanna Laisaari till Heinäluomas efterträdare. Laisaari har sedan kommunalvalet 2017 varit ersättare i fostrans- och utbildningsnämnden och vice ordförande för nämndens finska sektion.

Stadsfullmäktige behandlade också ett stort antal motioner som fullmäktigeledamöter och fullmäktigegrupper hade lämnat in. Vid sammanträdet debatterades bland annat vegetarisk mat, personalbostäder, skolornas sexualfostran och dumpningen av plogad snö i havet.

Motionerna och svaren på dem framgår av stadsfullmäktiges föredragningslista.

Stadsfullmäktiges alla beslut publiceras här. Beslutsmeddelandet är tillgängligt ända tills protokollet från sammanträdet har publicerats. Stadsfullmäktiges protokoll kan läsas här.

Röstningskartorna i fullmäktige och andra uppgifter om fullmäktiges sammanträde publiceras på Helsingforskanalen i
anslutning till videoinspelningen, www.helsingforskanalen.fi.