Skolan och coronaviruset.

Stadsstyrelsen fattade beslut om en fortsatt möjlighet till exceptionella arrangemang i den grundläggande utbildningen

Stadsstyrelsen fattade den 10 januari beslut om en fortsatt möjlighet till exceptionella arrangemang i den grundläggande utbildningen. Beslutet gäller 10.1.2022–9.2.2022, eller tills man fattar ett annat beslut.

Under läsåret 2020–2021 beslutade stadsstyrelsen tio gånger om att möjliggöra exceptionella undervisningsarrangemang. Sektorchefen för fostrans- och utbildningssektorn har under läsåret 2020–2021 beslutat om att övergå till exceptionella undervisningsarrangemang femton gånger.

Allmänna understöd för 2022 beviljade, finansiering för sommarjobb för unga

Stadsstyrelsen beslutade om de allmänna understöden för 2022. Sammanlagt beviljas drygt 850 000 euro i allmänna understöd. Anslaget för allmänna understöd förblir på samma nivå som 2021, så de föreslagna understödssummorna ligger i huvudsak på samma nivå som förra året.

Helsingfors stads allmänna understöd är avsedda för allmännyttig verksamhet i registrerade samfund. Man kan ansöka om stadsstyrelsens allmänna understöd för sådan verksamhet som inte understöds av de andra sektorerna.

Stadsstyrelsen beslutade också att bevilja finansiering för att under sommaren anställa ungdomar i åldern 16–20 år för projektet Snygg sommar. Också 15-åringar som gått ut grundskolan kan delta i projektet. Sammanlagt beviljas cirka 970 000 euro i anslag för att anställa cirka 285 ungdomar för perioder från tre veckor till två månader.

Foto: Paavo Jantunen