”Horizons – En resa mot en marin stad med nollutsläpp” -evenemang. (Foto: Jonne Räsänen)

En resa mot en marin stad med nollutsläpp

Bortom Helsingfors fantastiskt vackra havshorisont ligger en myriad av dolda, orörda öar som bara väntar på att upptäckas. En plan har börjat tas fram. Det är en vision om ett smart, energisnålt, vattenburet och koldioxidneutralt passagerartransportsystem. Det är ett system som Ulla Tapaninen, avdelningschef på Helsingfors stads näringslivsavdelning, hoppas ska kunna koppla samman fastlandet med öarna på ett bättre sätt, så att både invånare och turister lättare ska kunna få ta del av och njuta av den vackra miljö som regionen har att erbjuda.

Helsingfors blev nyligen medlem av SEA20, ett internationellt nätverk som består av världens främsta miljömässigt smarta och hållbara marina städer. Deras mål är en radikal transformering av sjöfarts- och energiindustrierna till ett enda mycket effektivt, ekologiskt hållbart, digitalt sammankopplat och samverkande ekosystem. Detta nätverk har startats av Wärtsilä, och därför har staden inlett ett partnerskap med teknikföretaget för att tillsammans anordna ett evenemang som undersöker möjliga vägar mot en ny framtid: ”Horizons – En resa mot en marin stad med nollutsläpp”.

Det primära målet var att föra samman nyckelintressenter för stadens ekosystem, för att diskutera visionen om att introducera ett vattenburet och koldioxidneutralt passagerartransportsystem här i Helsingfors och arbeta fram möjliga strategier för hur vi tillsammans ska göra idén till verklighet.

Kollektivtrafik, i jämförelse med privata transportmedel, kommer att bli vanligare för framtidens pendling med större fokus på trafik via spår, vägar och vatten. När stadsbefolkningen växer ser vi en gradvis förändring från privatägda transportmedel till flexibla lösningar som nyttjas utifrån behov och tillhandahålls som en tjänst. Sjöfartsindustrin måste växla upp för att hålla jämna steg med städernas nya behov.

Om grunderna ska bli rätt måste man först ta itu med de stora frågorna. Hur kan vi garantera att skärgårdens biologiska mångfald skyddas? Hur kan staden producera den energi som krävs för att möta pendlingsbehoven på ett hållbart och miljövänligt sätt?  Allt kräver noggrann uppmärksamhet. Det är en sak att koppla samman smarta fartyg till smarta hamnar, men staden måste även ta fram rätt infrastruktur som kan leverera en distributionskedja för ren energi.

Tillsammans med evenemangens deltagare kunde staden undersöka vilka potentiella steg och byggklossar som behövs för att bereda vägen mot ett koldioxidneutralt sjötransportsystem.


Mer information

Horizons är en evenemangsserie som skapats för att möjliggöra dialog och samarbete mellan politiken, vetenskapen, näringslivet och industrin. Dessa möten har inspirerats av Wärtsilä, och syftar till att överbrygga avståndet mellan där vi är i dag och den hållbara framtid vi önskar. De är en upplevelse som ger deltagarna möjlighet att tillsammans skapa konkreta lösningar som kommer att transformera vår industri och hjälpa oss att nå en framtid vi alla kan vara stolta över.

SEA20

Utvecklingen av Helsingfors havsutbud och attraktivitet fick riktlinjer fram till år 2030