Stadsfullmäktige sammanträder.

Ett flertal fullmäktigemotioner i dag 7 oktober i stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige sammanträder i dag, onsdag 7 oktober. Sammanträdet börjar kl. 18. Sammanträdet ordnas som ett hybridmöte; ledamöterna kan delta på plats i sessionssalen eller med fjärruppkoppling.

På föredragningslistan finns ett flertal motioner väckta av fullmäktigeledamöter och två gruppmotioner: Socialdemokratiska fullmäktigegruppen har en gruppmotion om ökning av utnyttjandet av kollektivtrafiken och Gröna fullmäktigegruppen en gruppmotion om 100 000 nya träd till Helsingfors.

Sammanträdet kan följas i direktsändning på Helsingforskanalen. Också fullmäktigesalens publikläktare är öppen för allmänheten. 

Munskydd rekommenderas i fortsättningen vid stadsfullmäktiges sammanträden.

Sammanträdet kan också ses senare som inspelning på Helsingforskanalen.

Under sammanträdet kan diskussionen följas på Twitter @helsinki. Det går att bidra till diskussionen under hashtaggen #helvaltuusto.

Föredragningslistan för sammanträdet 7.10.2020
Helsingforskanalen