Eurocities logo

Eurocities-nätverkets årsmöte en plattform för städernas medskapande – städernas klimatledarskap ett av de centrala temana

Årsmötet för de stora europeiska städernas Eurocities-nätverk 8–10.6.2022 samlar ihop stadsledning och stadspåverkare samt en betydande mängd EU-beslutsfattare och tjänstemän. Teman är bland annat ungas delaktighet, medskapande och städernas ledarskap i kampen mot klimatförändringen. Under paneldiskussionen talar borgmästare Juhana Vartiainen om klimattemat och om att engagera samhället i klimatlösningar. Helsingfors och biträdande borgmästare Anni Sinnemäki var senast i mars 2022 ordförande i Eurocities ekonomiforum (Economic Development Forum EDF) i Mannheim. Helsingfors ordförandeperiod började i november 2020 och fortsätter till juni 2023. Nu i samband med årsmötet granskar man diskussionen som fördes under ekonomiforumet angående bland annat EU:s facilitet för återhämtning och resiliens.

I år samlas årsmötet i Esbo med cirka 400 deltagare från olika städer runt om i Europa. I och med mötet kommer centrala EU-beslutsfattare till Finland, till exempel kommissionens första vice ordförande Frans Timmermans, kommissionären för demokrati och demografi Dubravka Šuica samt ordföranden för Europeiska regionkommittén Apostolos Tzitzikostas. Huvudtalare är, förutom Timmermans, även EU:s innovationskommissionär Mariya Gabriel, som deltar med en videohälsning, samt europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen

Helsingfors har förbundit sig starkt till Finlands program för hållbar tillväxt, där städerna och deras innovationsekosystem har en viktig roll. Borgmästare Vartiainen deltar i årsmötets klimatpaneldiskussion den 10 juni.

”Bekämpningen av klimatkrisen är en gemensam utmaning för mänskligheten, där städernas betydelse obestridlig. Helsingfors strävar efter att på alla sätt vara en föregångare inom klimatkompetens. Klimatperspektivet är en genomgående del av allt beslutsfattande i staden”, konstaterar borgmästare Vartiainen. 

På årsmötet fördjupar man sig dessutom i utvecklandet av städernas livskraft samt gemensamma teman som främjar städernas konkurrenskraft. Även näringslivsdirektör Marja-Leena Rinkineva deltar i evenemanget, eftersom Helsingfors näringslivsavdelning har haft en central roll i uppsättandet av målen för Eurocities ekonomiforum. Tyngdpunkterna för åren 2022–2023 är inkluderande grön omställning och cirkulär ekonomi, digitaliserings- och teknologiutveckling samt hållbar turism efter coronapandemin, som alla har en väsentlig betydelse för säkerställandet av städernas ekonomiska hållbarhet på lång sikt.

”På årsmötet kommer vi framför allt granska hur man kan förbättra städernas roll i den ekonomiska återhämtningen. Eurocities ekonomiforum stöder städerna i uppbyggandet av en grön, digital och rättvis stadsekonomi. Städerna har uppvisat sin förändringsförmåga även under undantagstiden och fungerar ständigt som testplattformar för innovationer”, säger biträdande borgmästare Sinnemäki. 

Biträdande borgmästare Sinnemäki presenterar dessutom boendeinnovationer och invånarorienterad utveckling i Generationernas kvarter på Busholmen för kommissionären Dubravka Šuica den 9 juni.

Borgmästarnas särskilda möte ordnas i samband med årsmötet den 9 juni. Huvudtemat är situationen kring kriget i Ukraina. I anslutning till samma möte offentliggörs även Eurocities-nätverkets nya generalsekreterare. 

Som en del av den årliga Eurocities-konferensen har man arrangerat programmet Future Mentors, där unga i europeiska städer får föra dialog med beslutsfattarna i respektive stad. Även borgmästare Vartiainen har diskuterat med unga inom programmet. 

 

Årsmötet i sociala medier med hashtaggarna:
#Eurocities2022, #eurocities och #economicdevelopmentforum 

Programmet för Eurocities-nätverkets årsmöte: 
Eurocities 2022 Esbo

Bakgrundsinformation om Eurocities-nätverket 
Eurocities är ett nätverk för stora europeiska städer som främjar sina medlemsstäders ekonomiska, samhälleliga och sociala utveckling. Eurocities bedriver intressebevakning i EU, producerar information om ansökningar av EU-finansiering och EU:s lagstiftning samt fungerar som en plattform för kollegialt lärande i medlemsstäderna. Nätverket omfattar över 140 städer från 39 olika länder. I nätverkets städer bor cirka 130 miljoner människor. Nätverkets sekretariat ligger i Bryssel.