Bild: Antti Pulkkinen

Finlands Bostadsmässas nya evenemang för stadsboende Elämisen polut lanseras på Busholmen i september

Finlands Bostadsmässa arrangerar evenemanget Elämisen polut på Busholmen i september 2018. Det är fråga om ett nytt slags evenemang för boende som lyfter fram särskilt urbant boende och en stadsmässig bostadsmiljö.

Mångsidiga stigar för livet byggs som bäst på Busholmen i Helsingfors, där en betydande del av de nya bostäderna i Helsingfors färdigställs. I området reser sig en intressant stadsdel som visar upp många nya lösningar för stadsbyggandet. Målet för evenemanget Elämisen polut är att göra den nya havsnära stadsdelen synligare. Dessutom kan evenemangskonceptet som nu lanseras i fortsättningen förverkligas i alla slags stadsmiljöer på olika håll i Finland.

Gratisevenemanget bjuder in besökare att bekanta sig med olika delar av Busholmen

Evenemanget Elämisen polut är avgiftsfritt för deltagarna och koncentreras till evenemangstorget som förverkligas på Godahoppsparkens område och till evenemangsstigar som planeras separat i Busholmens område. Tidpunkten för evenemanget är 1.9 – 9.9.2018. Ansvariga för genomförandet är Finlands Bostadsmässa i samverkan med Helsingfors stad.

Evenemanget Elämisen polut visar upp nytt högklassigt stadsboende. Även lokala invånare, företag och sammanslutningar utmanas att delta i förvekligandet av evenemanget. Bostadsmässan har som mål att utvidga och lyfta fram stadsboendet i sin egen verksamhet.

- Målet är att ge besökarna och partnerna en nyttig och inspirerande upplevelse, som utvecklar boendets kvalitet, planering och affärsverksamhet. Elämisen polut lyfter fram uppskattningen av stadsdelen som den presenterar bland invånarna, besökarna och dem som följer evenemanget på andra sätt, berättar Andelslaget Finlands Bostadsmässas verkställande direktör Harri Tuomaala.

 - Det är fint att evenemanget för nytt stadsboende arrangeras just i Helsingfors och på Busholmen. Evenemanget är ett budskap om att Busholmen upplevs som ett intressant området för stadsboende, konstaterar Outi Säntti, projektledare för områdesbyggprojektet i Västra hamnen.

Upplysningar:

Verkställande direktör Harri Tuomaala, Andelslaget Finlands Bostadsmässa tfn 040 032 2602
Utvecklingdirektör Heikki Vuorenpää, Andelslaget Finlands Bostadsmässa tfn 050 531 6776
Projektledare Outi Säntti, Helsingfors stad tfn 09 310 25976