Pizzeria.

Företagare, gick du vilse på vår webbsida? Staden samlar företagares åsikter för planering av webbplatsförnyelse

Företagare, hittar du inte information på stadens webbplats? Nu kan du hjälpa oss göra webbplatsen bättre! I början av mars gör vi enkäten Företag och arbete för att samla in företagarnas önskemål för hur webbsidorna ska förnyas. Vi ordnar också två paneldiskussioner.

Helsingfors stad förnyar sin webbplats och vill skapa ett konsekvent sätt för företag att hitta de tjänster som är riktade till dem på sin webbplats. De första webbsidorna för företag, företagare och arbetsgivare publicerades 26.1.2022. Webbsidorna utgör en del av den nya helheten Företag och arbete. Nytt innehåll publiceras stegvis under våren och hösten 2022.

Dessutom bjuder vi in företagare till en rådgivarpanel som hjälper oss med bland annat följande frågor: Tycker du vår preliminära navigationsstruktur är sådan att du skulle hitta den information som är väsentligt för dig? Hur upplever du din roll: är du stadens partner, kund, en som använder stadsmiljön eller kanske något annat? Var söker du information när/om du vill sälja dina tjänster/produkter till staden?

Om du är intresserad av att ge dina svar bland annat på frågorna ovan, svara på enkäten om webbplatsen Företag och arbete på svenska eller delta i de rådgivarpaneler som ordnas på nätet. Panelerna ordnas på finska torsdag 24.3 kl. 15 och alternativt fredag 1.4 kl. 9. Till en rådgivarpanel antas de sex (6) första som anmäler sig, detta för att alla deltagare ska hinna uttala sig och tiden räcka till för diskussion.

Besvara webbenkäten och/eller anmäl dig till panelen med den elektroniska blanketten Företag och arbete.

Foto: Sakari Röyskö.