Helsingfors stad inleder försäljning av Palmia Ab och/eller dess affärsfunktioner

Helsingfors stad inleder försäljning av Palmia Ab. Försäljningen gäller hela Palmia och dess affärsfunktioner eller en del av affärsfunktionerna.

Helsingfors stad beslöt den 24 januari att utreda försäljningen av Palmia, som är helägt av staden. Försäljningsutredningen, som genomfördes av Palmias styrelse, har gått in i försäljningsfasen, som inleds den 11 maj.

Palmias verksamhet består av fyra olika affärsområden: fastighetstjänster, restaurang- och måltidstjänster, städning och lokalvård samt säkerhetstjänster.

Företaget är verksamt på 12 orter i Finland och har cirka 2 400 anställda. Bland Palmias kunder finns städer, kommuner, social- och hälsovårdsaktörer samt stora företag. År 2021 uppgick företagets omsättning till cirka 104 miljoner euro.

I försäljningsfasen kan anbud lämnas för antingen hela företaget eller för ett eller flera av dess affärsområden. De inkomna anbuden bedöms utifrån vad som är den ekonomiskt bästa lösningen för Helsingfors stadskoncern. Utöver inköpspriset enligt det inkomna anbudet tar utvärderingen hänsyn till exempelvis kostnaderna för flera transaktioner.

Med hänsyn till försäljningsfasens planerade förlopp ska kontakt för deltagande i försäljningsprocessen ske senast den 13 juni 2022.

Rådgivaren vid försäljningsfasen är Nordhaven Corporate Finance Oy. För mer detaljerad information om försäljningsprocessen och deltagande i den, vänligen kontakta:
palmia @ nordhaven.com / Karoliina Myllykangas, telefon: +358 40707 9508

Mer om Palmia (på finska):
www.palmia.fi
www.palmia.fi/fi/yritys/vuosikatsaus-2021