Fortsatt varning för svag is i Helsingfors

Oavsett den kalla perioden som varit är isarna i Helsingfors fortfarande inte tillräckligt starka att gå på. De varierande väderförhållandena inverkar på isläget och bland annat snötäcket gör att isarna fryser långsammare. Därför bör man fortfarande undvika att gå ut på isen, och alla som rör sig bör iaktta särskild försiktighet på isarna. En förutsättning för att röra sig säkert på isen är att man känner till den och riskerna med att gå på isen samt har rätt utrustning. När man går ut på isen ska man alltid tänka på att isen kan brista också på bekanta ställen.

När man går ut på isen ska man ha säkerhetsredskap med och man ska kunna använda dem. Isdubbar runt halsen är minimiutrustningen, redo att användas ifall isen skulle brista. Man ska inte gå ut på isen ensam och helst ska man ta med sig något redskap för att prova isen samt bytesomgång och mobil packade i en vattentät ryggsäck.

Ta reda på isläget på förhand. Vattendragen i Finland fryser i olika takt. Info om isläget finns på Meteorologiska institutets webbplats. 

Farliga ställen

  • Isrännorna är de verkligt farliga ställena och dem ska man inte gå över, för utanför Helsingfors används de regelbundet av fartyg. Isen är svag vid avloppsområden för industrier och bosättning p.g.a. utsläpp och strömningar.
  • Broar, bryggor och fartyg som ligger i isen binder värme och ger upphov till strömmar som försvagar isen i deras närhet.

Mer nyttiga länkar