Helsingfors fullmäktige.

Frågestund i stadsfullmäktige på onsdagen

På stadsfullmäktiges sammanträde den 8:e september ordnas en frågestund. Andra ärenden på föredragningslistan för sammanträdet är bland annat detaljplan och detaljplaneändring för Björkholmen på Drumsö och detaljplaneändring för Oceankajen på Busholmen.

På frågestunden behandlas rekryteringsavtalet mellan Helsingfors stad och privata producenter av social- och hälsotjänster samt begränsningarna av sammankomster i kultur- och evenemangsbranschen

Detaljplanen och detaljplaneändringen för Björkholmen omfattar markområde på Björkholmen, omgivande havsområde, en del av Västerleden och landbankar öster och väster om Björkholmen. Till området hör dessutom vägkanterna mellan Västerleden och kvartersområdena ända till Enåsbron. Björkholmens läge vid en effektiv kollektivtrafikförbindelse erbjuder en utmärkt möjlighet att komplettera stadsstrukturen. Målet är att ett nytt bostads- och arbetsplatsområde byggs kring metrostationen på Björkholmen.

Detaljplaneändringen för Oceankajen på Busholmen gäller hamn- gatu- och vattenområden som ligger mellan Stillahavsgatan och Melkökajen. Detaljplanelösningen möjliggör byggandet av en evenemangsarena, ett hotell och inkvarteringslokaler, motionsutrymmen och stödfunktioner.

Sammanträdet börjar klockan 18 och kan följas i direktsändning på Helsingforskanalen. Sammanträdet kan också ses senare som inspelning på Helsingforskanalen.

Fullmäktiges beslut kan följas i ett fält under sändningsvyn på Helsingforskanalen. Dessutom kan man även läsa om besluten efteråt i stadsfullmäktiges beslutsmeddelande.

Läs mera:
Stadsfullmäktiges föredragningslista 8.9.2021
Helsingforskanalen

Foto: Paavo Jantunen