Sammanträdet.

Frågestund och detaljplaneändringar i Helsingfors stadsfullmäktige 23.9

Stadsfullmäktiges följande sammanträde hålls i dag onsdagen 23.9. Sammanträdet börjar kl. 18. Sammanträdet ordnas som ett hybridmöte; ledamöterna kan delta på plats i sessionssalen eller med fjärruppkoppling.

På frågestunden besvaras ledamöternas frågor om användningen av EU:s stimulansverktyg i Helsingfors och om exploatering av arbetskraften i städbranschen.

På sammanträdets föredragningslista finns utöver frågetimmen bland annat detaljplaneändringar för Åggelby torg och Tunnelvägen i Haga, samt fastställandet av arrendeprinciper för Tennispalatsets tomt och den underjordiska parkeringsanläggningen på Skatudden.

Sammanträdet kan följas som direktsändning på Helsingforskanalen. Även fullmäktigesalens publikläktare är öppen för allmänheten.

Sammanträdet kan också ses senare som inspelning på Helsingforskanalen.
Under sammanträdet kan man följa med diskussionen på Twitter @helsinki Det går att bidra till diskussionen under hashtaggen #helvaltuusto.

Sammanträdets föredragningslista har publicerats på stadsfullmäktiges webbsidor.