Frågestund på onsdag i stadsfullmäktige

Vid stadsfullmäktiges andra höstsammanträde onsdagen den 11 september behandlas bland annat projektplanen för ombyggnad av Etu-Töölön lukios skolhus och projektplanen för en nybyggnad för daghemmet Vaapukka och Roihuvuoren ala-asteen koulu. I fullmäktige ordnas dessutom en frågestund.

Det är meningen att nybygget ska ersätta de nuvarande lokalerna för daghemmen Vaapukka, Lakka och Mustikka samt Roihuvuoren ala-asten koulus skolhus på Blåsippsstigen.

På föredragningslistan för sammanträdet finns också bland annat överlåtelseprinciper för ett område reserverat för Garden Helsinki-projektet.

De av ledamöternas frågor som ska behandlas under frågestunden gäller trycket att höja priserna på HRT-biljetter, pilotprojektet med kostnadsfria läromedel i andra stadiets utbildning och dumpningen av icke rengjord snö i havet.

Sammanträdet kan följas på plats i stadshuset på fullmäktigesalens läktare eller på Helsingforskanalen på webben med början kl. 18. En inspelning av sammanträdet kan också ses senare i Helsingforskanalens arkiv. För besluten redogörs efter sammanträdet i stadsfullmäktiges beslutsmeddelande.

De ärenden som behandlas vid sammanträdet framgår av föredragningslistan. Bakgrundsuppgifter går att söka i beslutstjänsten Päätökset.

Under sammanträdet kan diskussionen följas på Twitter under hashtaggen #helvaltuusto.

Läs mer

Föredragningslistan för sammanträdet 11.9.2019

Helsingforskanalen