Callboat.

Från Havshamnen till Ugnsholmen med elbåt som trafikeras på beställning – Regelbunden sjöbusstrafik till Stora Räntan

Callboats trafikerar mellan Kompasstorget i Brunnsparken och Ugnsholmen med en katamaranliknande elbåt på beställning och därtill mellan Ulrikasborgsbryggan och Stora Räntan enligt en tidtabell. Man kan också åka från Ugnsholmen till Stora Räntan med en elbåt.

Denna är den tredje sommaren då man testar eldrivna förbindelsebåtar inom Helsingfors vattentrafik. Utöver Callboats (Mente Marine Oy) deltar Helsingfors stad och Helen Ab i försöket.

Havshamnens försök med elbåtar tar Helsingfors vattentrafik ett steg närmare elektrifiering. Användningen av utsläppslösa, elektriska trafikmedel stöder stadens mål att bli koldioxidneutral före 2030. Försöket stöder också målen i Helsingfors havsstrategi 2030. Med strategin syftar man bland annat till att förbättra skärgårdens tillgänglighet och utveckla tjänsterna.

Callboats-applikationen kan laddas ned från Google Play eller App Store.

Resan kan betalas i applikationen. Resan kan också betalas med bank- och kreditkort på båten, och då tilläggs en liten serviceavgift på priset.

En tur-och-retur-biljett via applikationen kostar 5,50 euro för vuxna samt 3,50 euro för pensionärer och barn och unga under 17 år. Barn under sju år kan åka gratis.

Även biljetterna för sjöbussen mellan Ulrikasborgsbryggan och Stora Räntan kan betalas i Callboats-applikationen. Ruttrafik trafikeras med Merenkävijät ry:s sjöbuss (på finska). Sjöbussen trafikerar rutten Långören – Ulrikasborgsbryggan – Stora Räntan enligt tidtabellen i applikationen.

Tidtabellerna och ytterligare information: Callboats

Mer om ämnet:
Stora Räntan
Ungsholmen
Långören (på finska)
Vattenledstrafiken

Bild: Callboats