Dörren till sessionssalen.

Fullmäktige behandlar stadens utvärderingsberättelse och bokslut för fjolåret

Stadsfullmäktige sammanträder onsdagen den 22 juni kl. 16. På sammanträdet behandlas bland annat stadens utvärderingsberättelse och bokslut för fjolåret.

Fullmäktige behandlar också detaljplaneändringar i Kottby, Månsas (Åggelby) och Haga.

Sammanträdet börjar kl. 16 och kan följas i direktsändning på Helsingforskanalen. Sammanträdet kan också ses senare som inspelning på Helsingforskanalen.

Fullmäktiges beslut kan följas i ett fält under sändningsvyn på Helsingforskanalen. För besluten redogörs efter sammanträdet i stadsfullmäktiges beslutsmeddelande.

Läs mer

Stadsfullmäktiges föredragningslista 22.6.2022

Helsingforskanalen


Foto: Paavo Jantunen