Fullmäktigesalens läktare. Foto: Pertti Nisonen

Fullmäktige behandlar projektplanen för ombyggnad och utbyggnad av en enhet inom Hoplaxskolan

Stadsfullmäktige sammanträder onsdag 6 november. På föredragningslistan för sammanträdet finns projektplanen för ombyggnad och utbyggnad av den enhetliga svenska grundskolan Hoplaxskolan. Projektplanen gäller skolans enhet för lågstadieundervisning vid Locklaisvägen i Munksnäs. Byggkostnaderna för projektet uppgår till 14 000 000 euro. Det är meningen att byggandet ska börja i januari 2021 och bli klart i juni 2022.

Fullmäktige behandlar också tre detaljplaneändringar: Tölötullsgatan 8 i Mejlans, tomter vid Landshövdingsvägen och ett parkområde vid Ånäsvägen i Åggelby samt Kårbölegränden 2 i Kårböle.

Vid sammanträdet behandlas dessutom tre initiativ från kommuninvånare och 55 initiativ från ungdomar.

Stadsfullmäktige underrättas två gånger om året om initiativ som Helsingforsungdomar i åldrarna 13–17 år har tagit i frågor som hör till stadens befogenheter. Tre teman, skola, motion och idrott och utveckling av påverkanssystemet Krut för unga, har tagits upp i de flesta initiativen från ungdomarna. Tjänsterna för unga och trafiken är också teman i flera initiativ, likaså klimatförändringen som har behandlats såväl i ett initiativ om vegetarisk mat i skolorna och i ett initiativ om sol- och vindenergi som i ett initiativ om klimatförändringen.

Syftet med rätten för ungdomar att komma med initiativ är att uppmuntra dem att delta i det samhälleliga beslutsfattandet. Initiativen ger samtidigt stadens sektorer information om ungdomarnas förhoppningar och mål.

Sammanträdet, som börjar kl. 18, kan följas i direktsändning på Helsingforskanalen eller följas på plats på fullmäktigesalens läktare, ingång vid Sofiegatan 3. Sammanträdet kan också ses senare som inspelning på Helsingforskanalen.

Fullmäktiges beslut kan följas i ett fält under sändningsvyn på Helsingforskanalen. För besluten redogörs efter sammanträdet dessutom i stadsfullmäktiges beslutsmeddelande. Sammanträdet kan också ses senare som inspelning på Helsingforskanalen.

På föredragningslistan kan du läsa mer om de ärenden som behandlas på sammanträdet. Det går att söka bakgrundsinformation i tjänsten Päätökset (på finska). Det förs också diskussion på Twitter under hashtaggen #helvaltuusto.

Läs mer
Stadsfullmäktiges föredragningslista 6.11.2019
Helsingforskanalen