Havsområdet framför Helsingfors.

Fyra företag valda att testa nya metoder mot havets plastavfall i Östersjöutmaningens snabba försök

Hur kan man minska mängden plastavfall som hamnar i havet? Hur kan man rena havet från plastavfall? Kan man återvinna plastavfall på ett hållbart sätt? På dessa frågor söker Östersjöutmaningens snabba försök svar. Helsingfors stad har donerat 50 000 euro till försöken.

Jordenruntresan vid Tölöviken som ordnades i fjol samlade in pengar till skyddet av Östersjön. Allmänheten deltog i insamlingen genom att gå runt Tölöviken tills de sammanlagt gått en sträcka som motsvarar jordens omkrets på 40 000 kilometer. Detta till ära donerade Helsingfors stad 50 000 euro till skyddet av Östersjön.

Donationen riktades till Östersjöutmaningens snabba försök, som söker innovativa och nya sätt att skydda havsområdet framför Helsingfors och skärgården mot plastavfall.

I Östersjön är plastavfall ett allvarligt problem. Plast utgör cirka 70 procent av det avfall som hamnar i Östersjön. Plast är särskilt skadligt eftersom plasten faller långsamt sönder och är farlig för djuren. Plast kan sprida skadliga ämnen och möjligen invasiva främmande arter.

”Genom att uppmuntra företagen att göra praktiska försök kan Östersjöutmaningen i bästa fall vara med om att ta fram nya produkter som värnar om Östersjön. Näringslivets betydelse för skyddet av Östersjön är stor”, säger Päivi Kippo-Edlund chef för miljöforskning och tillsyn vid Helsingfors stads miljötjänster.

Fyra företag deltar i försöken

Fyra företag valdes ut att delta i Östersjöutmaningens snabba försök: Green House Effect Oy, Clewat Oy, Bloft Design och Biosatama Oy.

Green House Effect Oy testar gröna växtväggars förmåga att minska på det mikroplast som lossnar från bildäck och spolas i havet med dagvatten. Clewat Oy testar förmågan att avlägsna skräp och mikroplast hos en ny sorts farkost för rengöring av vattendrag. Bloft Design använder plastavfall som plockats från stränderna som råmaterial för att göra paddelsurfbrädor med stora 3D-skrivare. Biosatama Oy undersöker hur mycket plastavfall som finns i kryssningstrafikens bioavfall och använder avfallet för att producera kolneutral energi.

Östersjöutmaningen är miljöskyddsverksamhet för Östersjön som Helsingfors och Åbo städer tillsammans koordinerar. I Östersjöutmaningen ingår städernas gemensamma åtgärdsprogram för Östersjön samt utmaningens partnerskapsnätverk. Fler än 300 organisationer är med i Östersjöutmaningens partnerskapsnätverk och alla organisationer som är intresserade av att skydda Östersjön är välkomna med.

Läs mer:
Östersjöutmaningens snabba försök

Foto: Seppo Laakso