Tecknad bild med en människofigur som skapar gatukonst och en annan människofigur som ser på.

Gatukonst en favorit i OmaStadis omröstning

Helsingforsborna önskade bland annat graffitiväggar, kostnadsfria kulturaktiviteter och en fotoutställning på elskåpen längs gatorna. Av dessa förslag kommer i år eller nästa år genomföras lagliga graffitiväggar på Busholmen och Ärtholmen. Området kring Åggelby station kommer att livas upp med gatukonst.

Lättillgänglig konst och kultur lyftes starkt fram i omröstningen inom ramen för Helsingfors stads deltagande budgetering OmaStadi, som ordnades i oktober i fjol. Då tävlade 31 förslag med fokus på konst och kultur om möjligheten att gå vidare till genomförande.

Av förslagen som grundade sig på stadsinvånarnas idéer fick två stycken tillräckligt många röster för att gå vidare till genomförande – lagliga graffitiväggar på Busholmen och Ärtholmen samt upplivande av området kring Åggelby
station med gatukonst. 

Gatukonsten blev på ett naturligt sätt en del av gatubilden i Helsingfors

Helsingfors gatukonstkontors projektledare, ungdomsarbetaren Samuli Turunen välkomnar gatukonstförslagen som kommer att genomföras via OmaStadi.

– Graffiti och gatukonst har fått efterlängtat utrymme i stadsbilden. För en mångsidig stadskultur är det bra att det finns platser för gatukonst i staden. Då kan alla som är intresserade skapa sina verk på avtalade ställen, säger Turunen, som korades till finsk mästare i graffiti 2016.

De nya graffitiväggarna kommer att bli en del av det befintliga nätverket med graffitiväggar i Helsingfors, som bland annat omfattar det så kallade galleriet i Östra Böle, en graffitivägg som sattes upp i början av 1990-talet, och graffitiväggen i Södervik, som Helsingfors kultur- och biblioteksnämnd belönade 2009.

– Jag har målat graffiti sedan jag var elva år gammal. Graffitimålning är en mångsidig konstart. Vi brukar oftast gå och måla i Södervik eller på Gårdsbacka Ungdomshus Luuppis objekt runtom i staden. När man målar graffiti kan man som konstnär vara en okänd superhjälteperson och utveckla sina kunskaper i lugn och ro, säger unge Helsingforsbo Noel Matero som sysslar med graffitimålning.

 En ung man målar på en graffitivägg. 

Idéerna kring kultur och publikevenemang rök med coronapandemin

Enligt OmaStadis utvecklingschef Kirsi Verkka speglar resultaten från fjolårets omröstning pandemitiden, som kan ha påverkat populariteten hos förslag på kultur och publikevenemang.

– I den andra omröstningsrundan framhävdes utomhusmotion och stadens allmänna renlighet. Kanske har detta att göra med att många joggade eller promenerade för sig själva eller i små sällskap. Restriktionerna kan också ha orsakat att många förslag kring kultur- och publikevenemang kändes för riskabla, säger Verkka.

OmaStadi är Helsingfors sätt att genomföra deltagande budgetering. Helsingfors använder under loppet av två år 8,8 miljoner euro för att genomföra stadsbornas idéer. Idéerna utvecklas tillsammans till förslag som stadsborna röstar om. Staden genomför de förslag som får flest röster.

Under den andra omgången av OmaStadi (2020–2021) presenterades 1 463 idéer som främjar trivseln och funktionaliteten i staden. Till omröstningen som ordnades i oktoberförra året framskred 397 förslag och 75 förslag genomfördes.

Läs mer:

Lagliga graffitiväggar på Busholmen och Ärtholmen

Trivsel i området kring Åggelby station med gatukonst

OmaStadi

Hitta ditt sätt att delta i och påverka Helsingfors utveckling

De bästa platserna att beskåda gatukonst i Helsingfors

Bild 1: Minna Alanko, Helsingfors stads materialbank.
Bild 2: Meri Virta.