Chef för Google i Finland Antti Järvinen, biträdande borgmästare Pia Pakarinen och arbetsministerTimo Harakka / Foto: Aleksi Salonen

Googles lärocenter Digital Garage öppnades i Helsingfors

Google har startat det öppna och kostnadsfria lärocentret Digital Garage i Helsingfors centrum på Glogatan 5. Tyngdpunkten för utbildningarna ligger på att lära ut digitala kunskaper till arbetssökande, studerande, företagare samt barn och familjer.

Centret är en del av programmet Grow with Google, inom vilket över 10 miljoner människor i Europa, Mellanöstern och Afrika har lärt sig nya digitala kunskaper.  

Utbildningar ordnas även i form av öppna och avgiftsfria webbkurser på adressen g.co/digitalgaragefi. Sammanlagt har Google lovat lära ut digitala kunskaper till minst 10 000 finländare före utgången av år 2020.

”De digitala grundkunskaperna blir hela tiden viktigare, vare sig det är fråga om olika slags arbetsuppgifter, hur företagen klarar sig i konkurrensen eller om barnens och ungdomarnas välmående. Det är viktigt att alla har en möjlighet att lära sig de här kunskaperna till exempel vid sidan av arbete och studier. Vi vill därför bidra till att främja det här arbetet”, säger Antti Järvinen, chef för Google i Finland.

”Helsingfors vill vara en stad med kunnig arbetskraft, som erbjuder likvärdiga möjligheter för var och en att utveckla sina kunskaper. Med hjälp av Google-samarbetet har vi fått ett nytt flexibelt sätt att komplettera de digitala kunskaperna i en snabb förändring på arbetsmarknaden. Lärocentret Digital Garage möjliggör en avgiftsfri utbildning för vem som helst som vill lära sig mera, exempelvis arbetssökande, företagare eller studerande. Dessutom är vårt mål att genom en skräddarsydd digitalkoordinatorutbildning finna en ny karriärväg för cirka 500 arbetssökande”, berättar Ilkka Haahtela, chef för immigrations- och sysselsättningsfrågor vid Helsingfors stad.

Utbildningsutbud

Målet med utbildningen som riktas till företagare är att hjälpa små och medelstora företag att bättre utnyttja digitala verktyg i sin affärsverksamhet. För företagare planeras en 10 städers utbildningsserie som förverkligas i samverkan mellan Google och Företagarna i Finland.

För arbetssökande ordnas bland annat Googles och Helsingfors stads gemensamma Digitalkoordinatorutbildning, som pågår i tre veckor i sänder. Den avses för arbetssökande som är intresserade av att få ett yrke av sociala medier, analyser och nätmarknadsföring. Till skillnad från de andra kurserna sker ansökningen till utbildningen separat via Helsingfors stads nätsidor. För arbetssökande ordnas dessutom flera kortare kurser och verkstäder. 

Exempel på utbildningar som ordnas för barn och familjer är bland annat Barnens kodskola, Digitala berättelser och programmering, Kurs om artificiell intelligens för barn och Robotikverkstad.

Andra exempel på kurser och verkstäder är Säkerhet och skyddande av data på nätet, Värnande av säkerheten i den digitala världen och Digital välfärd.