Foto: Pertti Nisonen. Stadsfullmäktiges ordförande Otso Kivekäs i mitten.

Helsingforsledamöterna samlas till sitt första distanssammanträde onsdagen den 8 april

Helsingfors stadsfullmäktiges sammanträde onsdagen den 8 april 2020 ordnas såsom ett elektroniskt sammanträde.

Ledamöterna kan delta i sammanträdet med fjärranslutningar eller genom att fysiskt vara på plats fullmäktigesalen. Sammanträdet kommer att vara det hittills största elektroniska sammanträdet för kommunala organ i Finland. Helsingfors fullmäktige med 85 ledamöter är det största i Finland.

– Stadsfullmäktige utövar den högsta makten i Helsingfors beslutsfattande och dess förmåga att fatta beslut påverkar genomgående stadens verksamhet, konstaterar stadsfullmäktiges ordförande Otso Kivekäs (Gröna).

Även stadens övriga organ, stadsstyrelsen och stadsstyrelsens sektioner samt sektorernas nämnder har övergått till distanssammanträden. Det har på det här sättet varit möjligt att trygga funktionaliteten i stadens beslutsfattande också under rådande undantagstillstånd.

– Att ett sammanträde ordnas såsom ett distanssammanträde är betydande inom det kommunala beslutsfattandet redan på grund av fullmäktiges storlek. Det är dock ytterst viktigt att kontinuiteten och demokratin i beslutsfattandet tryggas också under rådande förhållanden. Därför fortsätter Helsingfors fullmäktige enligt vanlig sammanträdesordning och föredragningslista, konstaterar Kivekäs.

Konstaterandet av de närvarande och namnuppropet samt eventuella omröstningar måste ordnas på ett avvikande sätt, men de kan genomföras med hjälp av fjärranslutningar, enligt vad som föreskrivs i kommunallagen.

Stadsfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten, men fullmäktigesalens publikläktare är tillsvidare stängd. Sammanträdet kan följas via Helsingforskanalen

Stadsfullmäktiges sammanträde börjar kl. 18.00. På sammanträdet behandlas bland annat detaljplanen och detaljplaneändringen för Hagnäs strand samt detaljplaneändringarna för Kampens kapell och Botby gårds köpcentrum. Föredragningslistan har publicerats på stadsfullmäktiges sidor.

Helsingforskanalen