Två unga män med mobiltelefon.

Helsingfors erbjuder gratis digitalt stöd till alla på stadens mer än 150 verksamhetsställen – en jämlik digital vardag tillhör alla

Helsingfors erbjuder gratis digitalt stöd till alla på stadens mer än 150 verksamhetsställen. Under de senaste åren har stöd också getts på distans, och staden utvecklar för närvarande digitalt stöd som ges hemma.  

Det digitala stödet hjälper till vid användning av datorer, surfplattor och smarttelefoner. Det digitala stödet är avsett för alla stadsbor som behöver stöd i vardagliga digitala frågor. Det genomför Helsingfors strategiska mål om delaktighet, jämlikhet och invånarorientering. Digitalt stöd ges på flera språk.  

– En jämlik och bra digital vardag tillhör alla i Helsingfors. Nu vill vi lyfta fram det omfattande utbudet av digitalt stöd, som är lättillgängligt med låg tröskel och kostnadsfritt runt om i staden. Jag vill uppmuntra alla att ta del av det omfattande digitala stödutbudet och se hur enkelt det är att få hjälp med olika digitala problem runt om i staden, säger Ari Tammi, specialplanerare vid Helsingfors stadskansli. 

Högklassigt digitalt stöd är möjligt tack vare regelbunden coachning av digitala medarbetare. Detta omfattar ett regelbundet seminarium om digitalt stöd som kommer att äga rum nästa gång den 20 maj kl. 9–12. Teman för evenemanget är bland annat de framtida effekterna av digitaliseringen och den aktuella frågan om vad alla borde veta om digital beredskap och digitalt reservförråd. Seminariet kan följas live från Helsingfors stadshus på Helsingforskanalen.  

Digistödet ökar och stärker de färdigheter man behöver

Under vecka 20 syns Helsingfors stads digitala stöd särskilt i gatubilden och i medier. Helsingfors kommunicerar aktivt om digitalt stöd så att alla känner till och kan dra nytta av det. 

– När stadsborna har information om digitalt stöd kan de enkelt använda det. Även om man inte behöver stöd själv just nu, kan man tipsa andra, och på så sätt kan mor- eller farföräldrarna eller en vän få hjälp, påminner Tammi från stadskansliet. 

Stöd ges i Helsingfors stads bibliotek, servicecenter, invånarhus, ungdomsgårdar och på arbetarinstitut. Distansstöd kan beställas på webbplatsen digituki.hel.fi eller genom att ringa Helsingfors-info på 09 310 11 111. Helsingfors-info hjälper också att beställa hem digitalt stöd. 

Läs mer

Helsingfors stads digitala stöd  

ENTER ry 

HelsingforsMission 

Bild: Mika Keijonen, Helsingfors stads materialbank.