En kvinna med sin surfplatta.

Helsingfors erbjuder omfattande digitalt stöd på stadens mer än 150 verksamhetsställen, hemma eller på distans

Helsingfors erbjuder gratis digitalt stöd på stadens mer än 150 verksamhetsställen. Det digitala stödet hjälper till vid användning av datorer, surfplattor och smarttelefoner. Vi ger även vägledning i användning av e-tjänster. Utöver att ge stöd uppmuntrar de som ger digitalt stöd att pröva på, bli inspirerad av och självständigt utveckla digitala färdigheter.

Digitalt stöd kan även fås på distans. Dessutom samarbetar Helsingfors stad med HelsingforsMission och föreningen Helsingin Invalidien Yhdistys ry, vars volontärer hjälper till med digitala problem i hemmet.

Det digitala stödet är avsett för alla stadsbor som behöver stöd i vardagliga digitala frågor. Stöd ges på flera språk.

– Den som har sökt digitalt stöd vågar använda sina digitala apparater och är ofta mer motiverad att skaffa sig nya digitala färdigheter självständigt, säger Ari Tammi, specialplanerare vid Helsingfors stadskansli.

Digitalt stöd ges där människor befinner sig

I Helsingfors ordnas digitalt stöd på bibliotek, i invånarhus, på servicecenter, ungdomsgårdar och arbetarinstitut. Tjänsten kan fås med eller utan tidsbokning.

Cirka 180 stadsanställda ger digitalt stöd. Dessutom deltar volontärer och representanter för stadens samarbetspartner, som Enter ry, i digitalt stöd på många av stadens verksamhetsställen. Digitalt stöd ges också av rådgivarna vid Helsingfors-info på centrumbiblioteket Ode och på andra serviceställen.

Före coronapandemin 2019 gav biblioteken digitalt stöd sammanlagt 68 000 timmar. Antalet rådgivningstillfällen uppgick till 200 000. I invånarhus ordnades sammanlagt 5 000 rådgivningstillfällen, på servicecentraler 3 800 och på arbetarinstitut 2 000.

I de flesta fall ges digitalt stöd i användning av smarttelefoner. Smarttelefoner står för 52 procent, datorer för 37 procent och surfplattor för 8 procent av det digitala stöd som ges. Råd ges dock också i användning av så kallade bastelefoner.

Digitalt stöd på distans är här för att stanna

Helsingfors startade digitalt stöd på distans i stor skala i april 2020, eftersom coronapandemin stängde stadens traditionella platser för digitalt stöd. Stadsborna anser digitalt stöd på distans som nyttigt, och därför kommer det att erbjudas även efter coronapandemin. Distansstöd kan beställas på webbplatsen digituki.hel.fi eller genom att ringa Helsingfors-info på 09 310 11 111.

– Jag har ofta blivit tillfrågad om hjälp med att ladda ner, redigera och skicka filer. Jag ger råd i till exempel om hur man överför bilder från telefonen till datorn eller hur man bifogar cv:t till jobbansökan, säger Erik Voyushin, projektanställd vid Helsingfors stad, som ger digitalt stöd.

Helsingfors stad hoppas att alla i staden ska känna till det kostnadsfria digitala stödet, och därför kommer det digitala stödet att vara synligt på olika kanaler mellan den 16 och 22 maj 2022.

Läs mer:

Helsingfors stads digitala stöd

ENTER ry

HelsingforsMission

Forskningspublikation, Digitalisaation huipulla – ja reunalla: Verkkopalvelujen käyttö ja digisyrjäytyminen Helsingissä ja Suomessa

Bild: Mikko Hakola, Helsingfors stads materialbank.