Slush 2019. Bild: Jussi Hellsten

Helsingfors erbjuder ramar för olika slag av innovations- och experimentverksamhet – i idékuvöserna föds nya framgångsrika företag på startupfältet som redan är värt miljarder

Värdet på startup-företagen i Helsingforsregionen mäts redan i miljarder. Även Helsingfors stad har sitt finger med i spelet.

”Helsingfors stad vill erbjuda företagen den bästa innovations- och tillväxtmiljön samt stöda uppkomsten av nya företag och deras tillväxt,” konstaterar Santtu von Bruun, chefen för enheten för innovationer och nya experiment vid näringslivsavdelningen.

Det årliga evenemanget inom tillväxt- och teknologibranschen, Slush, står alldeles framför dörren, så det är gynnsamt att ta en titt bakom ridån på kärnan av stadens företagskuvös, nämligen experiment- och accelerationsverksamheten.

Helsingfors stad experimenterar, kläcker idéer och accelererar tillsammans med företagen

Helsingfors är en plattform för experiment. Med andra ord erbjuder staden företag möjligheter till experiment i genuina stadsmiljöer och uppmuntrar dem också. Syftet med experimenten är att de lösningarna som tas fram kan utvidgas till den öppna marknaden. Läs mera.

”När det är som bäst utvecklas, som resultat av experimentverksamheten, framgångsrika företag som via experimentverksamheten kan skapa precis de produkter som betjänar deras kundmålgrupper. Ur stadens perspektiv är experimenten fruktgivande, eftersom de erbjuder lösningar för faktiska utmaningar i stadslivet,” säger Kimmo Heinonen som är chef för Helsingfors stads team för stadsinnovationer.

Företag inom många olika branscher drar redan nytta av de experimentplattformar, det vill säga test beds som staden erbjuder. Test bed-verksamheten leds av stadens näringslivsavdelning och stadens alla sektorer medverkar. Dessutom bedriver Helsingfors stad egen idékläcknings- och accelerationsverksamhet. I kuvöserna utvecklas företag ur affärsidéer och företagarna får omfattande hjälp till exempel i form av arbetslokaler och stöd av nätverk. I en accelerator igen ligger fokus på redan existerande företags tjänster och tillväxt, ofta internationellt.

Företagskuvöser och företagsacceleratorer skapar framgångsrika företag och gemenskaper

Genom att erbjuda företagskuvöser och acceleratortjänster stöder staden konkret företagare där som allting pågår. I kuvöserna och acceleratorerna bedrivs intensivt samarbete med partner och nätverk. Det är ofta staden som erbjuder expertis och plattformen för möten och uppkomsten av nya gemenskaper.

”Kärnan i verksamheten med företagskuvöser och acceleratorer utgörs av tjänster för de potentiella tillväxtföretagen. I kuvöserna och acceleratorerna producerar vi coachning för utveckling av affärsverksamheten som skräddarsys utifrån företagens behov och som producerar nya framgångsrika företag inom olika områden, ” berättar NewCO Helsinkis servicechef Timo Helenius.

Staden erbjuder tillsammans med sina partner följande företagskuvös- och acceleratortjänster till stöd för företagarna:

Maria-01 är ett icke-vinstdrivande startupkluster grundat av Helsingfors stad, Startup Säätiö och Helsingfors nyföretagscentrum. I Maria 01: s lokaler verkar startupföretag och tillväxtföretag, venture capital-fonder och andra aktörer inom startup-ekosystem, som till exempel nätverket av businessänglar Finnish Business Angel Network och kompetensacceleratorn The Shortcut. Maria-01 är Noderns ledande startupcampus. Läs mera.

NewCo Accelerator stöder särskilt startupföretag och team som befinner sig i kuvös- och acceleratorskedet och som siktar in sig på den internationella marknaden och som redan har passerat sin produkts eller tjänsts idéskede. Det erbjuds även individuell coachning för startupföretag som inte riktigt uppfyller kriterierna för egentlig acceleratorcoachning. Acceleratortjänsterna är kostnadsfria och företagen kan anlita dem när som helst. Läs mera.

Urban Tech Helsinki är en inkubator som söker rena och hållbara stadslösningar. Inkubatorns insatsområden består särskilt av ren energi, rörelse, hållbart byggande, cirkulär ekonomi/avfallshantering och urban matproduktion. Inkubatorns mål är att locka experter och företag till huvudstadsregionen och att stöda och påskynda uppkomsten av nya företag, särskilt forskningsbaserade och deras tillväxten i början. Läs mera.

Health Incubator Helsinki är ett företagskuvösprogram som stöder utvecklingen av hälsoinnovationer, forskningsprojekt och forskningskompetens till internationell affärsverksamhet och som lockar experter och företag till Helsingfors. Health Incubator Helsinki är det enda långsiktiga kuvösprogrammet i Norden som fokuserar på hälsan. Kuvösen erbjuder skräddarsydd mentorverksamhet, coachning, stöd för utvecklingen av affärsverksamheten och omfattande möjligheter till nätverksbildande i upp till tre år. Läs mera.

Helsinki Education Hub främjar tillväxtentreprenörskap och ny affärsverksamhet inom inlärnings- och utbildningsteknologin Helsinki Education Hubs kuvösverksamhet är den nyaste bland Helsingfors stads kuvöstjänster. De första 10 teamen inledde kuvösen som fortgår i 20 veckor i november 2021. Programmet omfattar workshoppar, mentorverksamhet, veckouppgifter och inlägg av experter inom området – samt stödet av ett starkt nätverk längs vägen. Läs mera.

Campuskuvösverksamheten inleds i slutet av 2021. Campuskuvöserna som genomförs tillsammans med läroinrättningar stöder särskilt företagsverksamhet som uppkommer på högskolornas campusområden via olika slag av förkuvöser, kuvöser och andra tjänster som påskyndar entreprenörskap. Målet för campuskuvösverksamheten är att utveckla campusområdena till kluster för innovations- och företagsverksamhet och sålunda också att öka Helsingfors dragningskraft bland internationella företag och experter.

"I företagskuvöserna möts den finländska spetsforskningen, företagsinriktade studerande och Helsingfors hela innovations- och företagsgemenskap,” säger Heidi Humala som är chef för ekosystemsteamet.

Värdet på startup-företagen i Helsingforsregionen mäts redan i miljarder

Helsingfors stads kuvösverksamhet har redan varit resultatgivande. Huvudstadsregionens startup-ekosystem blomstrar och väcker också intresse utomlands. Ekosystemets värde har tredubblats sedan 2015 och startupföretagens sammanräknade värde överskrider redan 25 miljarder euro. I rapporten Global Startup Ecosystem 2021 (GSER) som publicerades i september låg Helsingforsregionen bland de 20 bästa stadsregionerna på listan över stigande startup-ekosystem.

Nyhets bild: Slush är flaggskeppet för Helsingfors och Finlands startup-fält. Europas ledande evenemang inom tillväxtföretags- och teknologiområdet samlar branschaktörer från hela världen i Helsingfors. Slush ordnas igen 1–2 december. Bild: Jussi Hellsten / Helsinki Marketing