Nya projektchefen Minttu Perttula tar sig an den maritima utvecklingens utmaningar. (Foto: Pertti Nisonen)

Helsingfors fick hundratals idéer för utveckling av det maritima utbudet

Helsingfors stad bereder som bäst en maritim strategi, vars mål är att förbättra kustmålens nåbarhet och skärgårdens tjänster samt öka antalet maritima evenemang. I idéinsamlingen under de två första veckorna i mars gavs invånare, företagare, besökare och andra aktörer möjligheten att lämna sina utvecklingsförslag till staden.

Helsingfors fick via den maritima idéwebbplatsen och webbplatsen Kerrokantasi (Säg din åsikt) totalt cirka 500 förslag. De främsta temana gällde funktionaliteten i reguljärtrafiken mellan öarna, de maritima målens marknadskommunikation, gästbåthamnstjänsterna och de övriga tjänsterna för båtfararna, de maritima evenemangen, målens renhållning samt de maritima företagarnas perspektiv och olika utvecklingsönskemål.

I fråga om havssportgrenar kom det in cirka hundra kommentarer bara om ståpaddling, eftersom diskussionen om en fortsättning för Tölövikens ståpaddlingsföretag fördes i offentligheten då idéerna samlades in.

Nya projektchefen Minttu Perttula tar sig an den maritima utvecklingens utmaningar

Helsingfors vill utnyttja havsnärheten starkare som en attraktivitetsfaktor för staden. Det här eftersträvas exempelvis genom att fortsätta öppna närskärgården för allmänheten och främja utvecklingen av maritima turisttjänster och rekreationsmöjligheter. I Helsingfors förverkligas därtill en internationell samtidskonstbiennal som utnyttjar skärgården. Biennalen upplevs för första gången år 2020. Företagarsamarbetet intensifieras bland annat genom grundandet av ett nätverk för maritima företagare som sammanträder regelbundet.

Projektchefen för den maritima strategin Minttu Perttula inledde sitt arbete vid Helsingfors stad den 16 april. Tidigare arbetade Perttula som specialplanerare för huvudstadsregionen vid Forststyrelsens naturtjänster och som chef för Skanslandets utvecklingsprojekt.

"Jag är bekant med utbudet och utvecklingens utmaningar i Helsingfors maritima sektor och det har varit inspirerande att sätta sig in de hundratals kommentarer som vi fick in genom idéinsamlingen. Bland dem fanns många förslag som vi genast börjar förverkliga. Utöver ett starkt engagemang visar de maritima företagarnas och invånarnas svar på hur starkt havsnärheten upplevs som en av stadens viktigaste attraktivitetsfaktorer, vars värde man fortsättningsvis vill höja", konstaterar Perttula.

Idéinsamlingen för det maritima Helsingfors förverkligades av Owal Group Ab på beställning av staden.

Bakgrundsuppgifter

Världens bäst fungerande stad – Helsingfors stadsstrategi 2017–2021 fungerar som riktlinjer för Helsingfors framtid. Strategin förverkligas i spetsprojekt, varav ett är den maritima strategin.

Världens bäst fungerande stad – Helsingfors stadsstrategi 2017–2021

På sociala medier
#merihelsinki