Aktuellt om coronaviruset – Gör så här om du misstänker att du smittats av coronaviruset

På stadens coronawebbplats hittar du aktuella ärenden om coronaviruset. Helsingfors informerar på stadens webbsidor om aktuella ändringar, riktlinjer, anvisningar och rekommendationer.

Nya sidor: http://www.hel.fi/coronavirus

Ansökan om verksamhetsstöd för ensamföretagare i Helsingfors under coronakrisen öppnad 

Idag, 20 april, öppnar Helsingfors stad ansökningen om verksamhetsstöd för ensamföretagare för ekonomiska förluster orsakade av coronaepidemin. Helsingfors beviljar ett engångsstöd på 2000 euro för ensamföretagares verksamhet för perioden  16.3–31.8.2020. Verksamhetsunderstödet finansieras av arbets- och näringsministeriet. Man kan även ansöka om stödet retroaktivt.

Du kan söka verksamhetsstöd för ensamföretagare i Helsingfors i tjänsten asiointi.hel.fi I tjänsten finns även instruktioner. Du når tjänsten via denna länk.