Biträdande borgmästare Pia Pakarinen representerade Helsingfors på det internationella toppmötet UNWTO Global Summit on Urban Tourism i Nur-Sultan, Kazachstan.

Helsingfors förbinder sig att främja hållbar turism i samarbete med andra städer

Biträdande borgmästare Pia Pakarinen representerade Helsingfors på det internationella toppmötet UNWTO Global Summit on Urban Tourism i Nur-Sultan, Kazachstan. Mötets teman var smarta städer och turistmål.

Enligt Förenta nationernas stadsutvecklingsprogram New Urban Agenda och målen för hållbar utveckling har smarta städer (smart cities) möjligheten att göra städer lättare att hantera, åtkomligare och miljövänligare för såväl invånarna som turister. UNWTO:s internationella toppmöte om turism koncentrerade sig på hur städer kan bemöta mångfasetterade urbana utmaningar.

Vid mötet godkändes en deklaration för undertecknande i vilken det konstateras bland annat att 60 procent av befolkningen bor i städer år 2030 och att städerna är allt populärare som turistmål. I deklarationen förbinder man sig att utveckla turismen genom att främja innovationer, teknologi, åtkomlighet och hållbar utveckling inom turism. Dessutom förbinder man sig att främja kulturen för öppna data och nya teknologiska tillvägagångssätt, såsom smarttelefonlösningar som bygger på MaaS (mobility-as-a-service).

- När Helsingfors når sitt mål att vara världens bäst fungerande stad för helsingforsarna, då är vi en intressant stad också för turister. Staden är ett underlag för nya innovationer och erbjuder öppna data - av dessa beståndsdelar byggs steg för steg upp en bättre stad i samarbete med olika partner, sade biträdande borgmästaren i sitt tal.

Helsingfors har varit föregångare inom utvecklingen av hållbara och digitala tjänster för turister. Helsingfors tog i fjol första platsen i tävlingen European Capital of Smart Tourism tillsammans med Lyon i Frankrike och i Juniper Research-undersökningen om digitala tjänster för turister.

Helsingfors bygger för närvarande upp ett program för hållbar turism som tar ställning till turismens flera olika delområden. Programmet kommer att följa FN:s mål för hållbar utveckling och bidrar för sin del också till Helsingfors mål om att bli kolneutralt före år 2035.

Mer information:

UNWTO

8th UNWTO Global Summit on Urban Tourism