På Fårholmens plankstig.

Helsingfors handikappråds tillgänglighetsutmärkelse till Fårholmens tillgängliga naturstig

På internationella handikappdagen tilldelade Helsingfors stads handikappråd tillgänglighetsutmärkelsen för år 2020 till den tillgängliga naturstigen på Fårholmen som ligger i Gammelstadsviken.

Handikapprådet ville synliggöra det målmedvetna tillgänglighetsarbetet i planeringen och skapandet av Helsingfors stads längsta tillgängliga naturstig.

”När den genomförs på rätt sätt blir omgivningens tillgänglighet ofta osynlig. Å andra sidan är det lätt att märka hindren, om man glömt att skapa en tillgänglig omgivning”, säger handikapprådets vice ordförande Kristiina Karhos.

Tillgängligheten vid vistelse i naturen har betonats särskilt under coronaåret 2020. Att röra sig i naturen passar en stor grupp människor året om.

Fårholmens plankstig och Borgnäs tillgängliga naturstig 

I skapandet av den år 2018 färdigställda Fårholmens plankstig och Borgnäs tillgängliga naturstig har man på ett särskilt sätt fäst uppmärksamhet vid att stadsbor som rör sig med olika slags rörelsehjälpmedel enkelt ska kunna använda stigen.

Fårholmens naturstigs exemplariska tillgänglighet syns bland annat i att rutten är tillräckligt bred för dem som använder hjälpmedel; mötesplatser finns inom synhåll. På den tillgängliga plankstigen har de traditionella spängerna byggts så att plankorna har lagts på tvären, vilket gör att en vit käpp eller annan käpp för den delen inte fastnar mellan bräderna. Stigens upphöjda kanter leder gången och hindrar hjälpmedlens hjul från att falla över kanten.

Räckena i änden av den tillgängliga utsiktsplattformen och de upphöjda utsiktsplatserna är av glas, vilket gör att även barn, användare av hjälpmedel och kortväxta personer har fri utsikt. Utsiktsplattformernas trappräcken är rätt monterade och urskiljandet av trappstegen underlättas av kontrastränder. Naturstigen har en unik lösning i form av en spegel där man från marken kan se utsikten som öppnar sig uppe i det höga (icke tillgängliga) fågeltornet. Den sammanlagda längden för Fårholmens plankstig och Borgnäs naturstig är 3,2 km, Fårholmens plankstig är 1,1 km i enkel riktning.

Centrala aktörer för genomförandet av Helsingfors längsta tillgängliga naturstig var: Förman för teamet för natur och miljömedvetenhet vid Helsingfors stadsmiljösektor Kaisa Pajanen, NATTOURS-projektets projektkoordinator Annika Harlio, Helsingfors tillgänglighetsombudsman Pirjo Tujula som säkerställde genomförandet av tillgänglighet, projektplanerare för naturstigen Luonnon syli (Naturens famn) Elina Nummi, skogsansvarig för stadens grönområden Vesa Koskikallio och affärsverket byggtjänst Staras ansvarige naturmästare Antti Helakallio.

Plankstigens huvudsakliga verkställare i samarbete med Stara var arbetare, arbetsledning och klienter vid snickarverkstaden på Kervo fängelse. Ansvariga för planeringen av plankstigen var Varpu Mikola från Nomaji maisema-arkkitehdit Oy och Emma Johansson från Studio Puisto Arkkitehdit Oy. Borgnäs naturstig planerades av biologen Adela Pajunen, geografen Marko Leppänen och miljöformgivaren Niko Riepponen.

Helsingfors stads handikappråd tilldelar årligen en tillgänglighetsutmärkelse till en aktör eller en åtgärd som har främjat delaktighet på lika villkor och lättillgänglig service för kommun- och stadsbor med funktionshinder och kroniska sjukdomar.

Tidigare tillgänglighetsutmärkelser tilldelade av Helsingfors stads handikappråd:

2019 Helsingfors centrumbibliotek Ode – för skapande av ett tillgängligt stadsrum.
2018 Helsingfors stads trafikverk – för införande av hållplatsutrop.
2017 Helsingfors Hamn – för tillgänglighet och nåbarhet i Västra terminalen.
2016 Projektchef Mirjam Heikkinen – för utvecklande av servicekartans tillgänglighetstillämpning.

Handikapprådet har även tackat följande för främjande av tillgänglighet:

2017 hedersomnämnande till biträdande stadsdirektör Pekka Sauri, för främjande av enkel och tillgänglig rörelse för kommunbor med funktionshinder, samt påverkan på tillgänglighet och användarmöjligheter i den allmänna kollektivtrafiken i Helsingfors.
2017 en skoplastare på arbetsbordet till Stara som en påminnelse om ett fungerande vinterunderhåll.
2017 hedersomnämnande till Helsingfors stadsmuseum för skapande av tillgänglighet.

Läs mer:

Internationella handikappdagens morgonevenemang  (Video på finska)

Internationella handikappdagen 

Helsingfors stads handikappråd

Helsinki – Naturally  (Video på finska)


Bild: Laura Oja, Helsingfors stad.