En flicka sitter på sälen i skulpturgruppen Havis Amanda.

Helsingfors historia tar ett digitalt hopp

Helsingfors stad har publicerat en mobiloptimerad visuell tjänst om huvudstadens fascinerande historia. På historia.hel.fi finns foton, videor, kartor, dokument och texter som utarbetats av sakkunniga.

Webbplatsen Historia Helsinki lämpar sig för undervisning. Den är utformad för att stödja både grundskolans och gymnasiets läroplaner. Webbplatsen innehåller material som kan användas som sådant för att stödja pedagogiskt innehåll samt för att möjliggöra nya typer av lärande.

På grund av sin färggranna historia har Helsingfors ett mångsidigt och intressant utbud för både invånare och turister. I skärgårdens och skogarnas grönska kan man fortfarande identifiera sig med det förhistoriska livet, i skuggan av Sveaborgs mäktiga murar kan man supa in det försvunna svenska sjöherraväldet, den magnifika empirarkitekturen på Senatstorget tar dig tillbaka till storfurstens glanstider och många jugend- och funkisbyggnader utstrålar den stigande finländska designen.

På söktjänsten kan du söka intressanta historiska perioder, teman eller platser med söktermer och gränsningar. Eller så kan du ha ditt eget äventyr.

Med hjälp av karttjänsten kan du söka efter närliggande platser och jämföra kartor från olika decennier.

Webbplatsen Historia Helsinki är en lättanvänd applikation som tar dig tillbaka till det förflutna

I årtionden har Helsingfors historiekommitté, stadsmuseet, stadsarkivet och utbildningssektorn gjort huvudstadens historia känd.

Den nya webbplatsen, som uppdateras kontinuerligt, erbjuder ett brett utbud av material relaterat till lokalhistoria, vilket möjliggjordes av långvarigt arbete av flera parter.

Webbplatsen publiceras på båda inhemska språken. Den kommer också att publiceras senare på engelska.

Läs mer:

Historia Helsinki

Historia Helsinki -sivuston julkistaminen (På Finska)

Helsingforsbilder