Nybyggnad för Helsingin luonnontiedelukio, illustration. ARKKITEHTITOIMISTO AFKS OY

Helsingfors hyr lokaler på Campus Gumtäkt för gymnasiet Helsingin luonnontiedelukio

Helsingfors stadsfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 17.3 om hyrning av lokaler på Campus Gumtäkt vid Helsingfors universitet för gymnasiet Helsingin luonnontiedelukios bruk. Om projektet avancerar enligt det planerade tidsschemat flyttar eleverna i gymnasiet Helsingin luonnontiedelukio till Campus Gumtäkt i augusti 2023.

Beslutet gäller hyrning av redan befintliga undervisnings- och idrottslokaler av Helsingfors Universitetsfastigheter Ab och ett hyresavtal om en nybyggnad för gymnasiets bruk. I nybyggnaden i trä som byggs på Pehr Kalms gata 5 planeras lokaler för 900 studerande.

De nya lokalerna ersätter gymnasiet Helsingin luonnontiedelukios befintliga hyreslokaler på Backasgatan 84. Gymnasiet Helsingin Luonnontiedelukio behöver större lokaler när antalet studerande ökar. Dessutom uppfyller de befintliga lokalerna inte till alla delar de krav som gymnasiets läroplan ställer på verksamheten.

Då gymnasiet Helsingin Luonnontiedelukio flyttar till lokalerna intill matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet stärks samverkan och interaktionen mellan universitetet och gymnasiet.

Fullmäktiges beslut omfattar lokaler på sammanlagt cirka 6 316 m² lägenhetsyta, vars hyra är totalt 39 433 800 euro över hyrestiden på 20 år.

Daghemmet Vanhainen får ny daghemsbyggnad

Stadsfullmäktige godkände projektplanen för en ersättande nybyggnad för daghemmet Vanhainen i Gamlas. I nybyggnaden planeras lokaler för 224 barn inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Projektets maximipris är 11 353 000 euro.

En ny daghemsbyggnad behövs, eftersom invånarantalet i området ökar och de nuvarande lokalerna på daghemmet Vanhainen är i behov av grundliga renoveringar. Byggandet förutsätter att det nuvarande daghemmet rivs och att verksamheten flyttas till tillfälliga lokaler.

Staden har för avsikt att ansöka om miljömärket Svanen för byggnaden, som då blir stadens första projekt som uppfyller kriterierna för miljömärket Svanen. I en svanenmärkt byggnad övervakas byggandet, användningen av byggmaterial och alla produkter som kommer till byggnaden. Många svanenkriterier, såsom behövlig styrning av belysning och solel stämmer överens med stadens nuvarande verksamhetsmodeller.

Enligt planerna ska byggandet av det nya daghemmet inledas i april 2022 och färdigställas i augusti 2023.

Ändringar i stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens sammansättning

Stadsfullmäktige beviljade ledamoten Sampo Terho (Blå) avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i stadsfullmäktige. Då Terho beviljas avsked blir Nuutti Hyttinen (Sannf.) ny ledamot i stadsfullmäktige.

Stadsfullmäktige beviljade även Terhi Koulumies (Saml.) avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i stadsstyrelsen. Seija Muurinen (Saml.) tar Koulumies plats i stadsstyrelsen.

Stadsfullmäktige godkände därtill avvikelserna i de mål för dottersammanslutningar i 2020 års budget som ska rapporteras till stadsfullmäktige i fråga om Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors och Seure Henkilöstöpalvelut Oy. En mera detaljerad utredning av hur budgetmålen har nåtts föreläggs koncernsektionen i form av Sammanslutningsrapporten 4/2020.

Stadsfullmäktiges alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska). Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Stadsfullmäktiges protokoll kan läsas här.

Bild: Nybyggnad för Helsingin luonnontiedelukio, illustration. ARKKITEHTITOIMISTO AFKS OY