Ett ungt barn har sina läxor framför sig.

Helsingfors informerar snabbare om exponering för coronasmitta i daghem, skolor och läroanstalter

Coronavirusepidemin har för närvarande en omfattande spridning i huvudstadsregionen och i praktiken finns coronaviruset överallt i staden. När en person som vistats på ett daghem, en skola eller en läroanstalt konstateras vara smittad, kommer man i fortsättningen att informera vårdnadshavare, studerande vid läroanstalter samt hela personalen om möjlig exponering per e-post eller i Wilma-systemet. Daghemsgruppen, årkursen eller annan identifierande information publiceras inte.

Exponerade personer kontaktas fortfarande separat. Då får de instruktioner och information om karantän. Det ökande antalet smittade har tyvärr orsakat belastning på smittspårningen, vilket kan leda till fördröjningar i kontaktandet av exponerade personer.

Ansiktsmaskrekommendation gäller åter i skolor och läroanstalter för personer som fyllt 12 år

På grund av det försvårade coronavirusläget har ansiktsmaskrekommendationen tagits tillbaka till skolor och läroanstalter för personer som fyllt 12 år. Rekommendationen gäller från och med årskurs sex. Även personalen på skolor och läroanstalter ska använda ansiktsmask. Rekommendationen gäller även personal inom småbarnspedagogiken. Ansiktsmaskrekommendationen är i kraft till den 16 januari 2022 och gäller både vaccinerade och ovaccinerade personer.

Även om skolorna enligt THL:s riskklassificering är platser med låg risk för coronasmitta, är målet att vi ska göra vårt yttersta för att daghemmen, skolorna och läroanstalterna även i fortsättningen ska vara så säkra miljöer som möjligt. Samtidigt strävar vi även efter att säkerställa att närundervisningen kan fortsätta.

Mer om ämnet
Helsingfors – aktuellt om coronaviruset

Foto: Marja Väänänen