Helsingfors, som krönts till Finlands aktivaste arbetsplats, knep en seger till på Idrottsgalan

Helsingfors stad belönades som Finlands aktivaste arbetsplats år 2020 på den årliga Idrottsgalan. Uno-priset tilldelades staden på en direktsänd gala utan publik torsdagen den 14 januari 2021. Det är det andra Uno-priset i rad till Helsingfors, staden vann nämligen titeln Finlands rörligaste kommun för ett år sedan. Galaframgången är ett resultat av stadens systematiska arbete för att öka både stadsbornas och arbetstagarnas aktivitet.

Helsingfors stad har i sitt program för arbetshälsa fokuserat på att de anställda ska röra på sig mera. Tiotals åtgärder som sporrar till aktivitet och ökad rörlighet är riktade till anställda runt om i stadsorganisationen inom allt från hemvården och daghemmen till stadsplaneringen och social- och hälsovårdstjänsterna. De konkreta åtgärderna i motions- och rörlighetsprogrammet, som har blivit ett spetsprojekt i stadsstrategin, innebär ofta att både stadsbor och stadsanställda samtidigt rör på sig.

Åtgärderna för att öka rörligheten har gett tydliga resultat. Som ett bevis på den omfattande och systematiska verksamheten för att främja arbetstagarnas motion och rörlighet fick staden hösten 2020 ett certifikat för Aktiv arbetsplats av Finlands Olympiska kommitté. Certifieringen grundar sig bland annat på organisationens samarbete med företagshälsovården, idrottens och välbefinnandets ställning i organisationskulturen, ledarskapet och resurserna, personalens motionsaktivitet och organisationens uppföljningssystem.

”Priset Finlands aktivaste arbetsplats är ett stort glädjeämne för Helsingfors stad. Det visar oss – alla anställda – att när vi gör saker tillsammans, systematiskt, men ändå experimenterande, leder det också till resultat. Att röra på sig skapar gemensamma fördelar från hälso- och samhällssynpunkt och med tanke på trivseln i arbetet och återhämtningen. Staden är Finlands största arbetsgivare, och det lyckas inte att bara på ett sätt eller med en engångsaktion göra det möjligt för cirka 38 000 arbetstagare att röra på sig. När förhållandena, incitamenten, mötespraxis och rutinerna målmedvetet förbättras blir rörligheten en omärklig del av vardagen och en meningsfull del av fritiden för allt fler. Den synliga rörlighetens ställning ökar säkerligen Helsingfors dragningskraft även som arbetsgivare", konstaterar Helsingfors stads kanslichef Sami Sarvilinna, som tog emot priset.

Vinnaren valdes genom en digital omröstning av Idrottsgalans stora råd, som har ca 350 medlemmar. Uno-segern är redan den andra i rad för Helsingfors, eftersom Helsingfors stad i fjol kröntes på Idrottsgalan till årets mest rörliga kommun.