Helsingfors vill göra det enklare att söka till grundläggande utbildning på engelska. (Maija Astikainen)

Helsingfors ökar antalet engelskspråkiga skolplatser – med avsikt att underlätta för utländska experter att flytta till Helsingfors

Helsingfors stad har öppnat en ny kontinuerlig ansökan till grundläggande utbildning på engelska. Syftet med förnyelsen är att förbättra möjligheterna till grundläggande utbildning på engelska, särskilt för internationella experters familjer, och därmed underlätta etableringen av experter i Helsingfors.

Helsingfors stad vill utveckla tillgången till engelskspråkig utbildning, så att varje elev kan få en lämplig plats flexibelt även mitt under läsåret. Samtidigt har Helsingfors markant ökat antalet engelskspråkiga skolplatser under de senaste åren. Dessutom följer staden aktivt efterfrågan på engelskspråkiga utbildningsplatser och är redo att vid behov reagera på situationen.

Det finländska skolsystemet är en viktig konkurrensfaktor för Helsingfors

Tillgången till engelskspråkiga skolplatser är viktig, eftersom Helsingfors konkurrerar internationellt om experter på toppnivå, vars arbete efterfrågas av många företag. Utöver arbete och lön ska också andra levnadsförhållanden vara i skick. Annars kan de efterfrågade experterna välja en annan stad som sin hemort i stället för Helsingfors. För många experter är det redan i rekryteringsstadiet mycket viktigt om deras barn får gå i skolan på engelska.

– En av Helsingfors huvudattraktioner i den internationella konkurrensen är Finlands utmärkta skolsystem. Vi har redan ökat antalet engelskspråkiga skolplatser och även tillgängligheten mitt under läsåret på ett påtagligt sätt. Det är dock inte tillräckligt, utan vi måste ständigt utveckla samtliga våra tjänster på engelska och bland annat skapa soft landning-tjänster, som underlättar och påskyndar experternas beslut att flytta till Helsingfors, säger Helsingfors stads näringslivsdirektör Marja-Leena Rinkineva.

Kontinuerlig ansökan möjliggör enhetligt lärospår även för engelskspråkiga elever

Kontinuerlig ansökan till grundläggande utbildning på engelska riktar sig till barn utan skolplats och som tidigare genomgått engelskspråkig utbildning, som är jämförbar med den grundläggande utbildningen i Finland, utomlands eller i Finland. Om det finns plats i skolan, kan den också ges till ett barn som bor i Helsingfors och som enligt skolans bedömning har tillräckliga språkkunskaper att gå på grundläggande utbildning på engelska.

Nyhets bild: Helsingfors vill göra det enklare att söka till grundläggande utbildning på engelska. (Maija Astikainen)