Frame Rates musiktunnel. Bild: Frame Rate

Helsingfors sökte nya koncept för evenemangsbranschen i en innovationsutmaning – försök testas på sommarens evenemang

Helsingfors är Finlands mångsidigaste och attraktivaste evenemangsstad. Restriktionerna på grund av coronapandemin medförde dock hårt tryckt för evenemangsbranschen och ökade efterfrågan på mångsidigare evenemangsupplevelser. Aktörerna inom evenemangsbranschen och Helsingfors stad har tillsammans sökt efter nya koncept för evenemangsverksamheten som en del av stadens verksamhet med försöksplattformar. Syftet är att man med hjälp av ny teknologi skulle kunna erbjuda nya intressanta sätt att genomföra evenemang även i fortsättningen.

Stadens verksamhet som försöksplattform innebär att Helsingfors stad hjälper företag inom olika branscher och andra samarbetspartner att testa och utveckla nya lösningar i en genuin stadsmiljö. Man letade efter nya innovationer för evenemangsbranschen i en utmaning hösten 2021 där Helsingfors stad, Fullsteam Agency och Helsinki XR Center ville hitta koncept som skulle bidra till att evenemangsupplevelsen och besökarnas gemenskap skulle kunna förnyas.

Från utmaningen valdes slutligen tre företags lösningar som försök. De utnyttjar mångsidigt nya teknologier, såsom virtuell och utökad verklighet (VR/AR) samt kamerateknik. De nya innovationerna hjälper till att liva upp och berika olika publikevenemang. Förnyelsen av evenemangsbranschen, utvecklingen av innovationer och stödet till aktörer inom branschen är mycket viktiga efter coronakrisen.

”Jag är väldigt glad över att vi för första gången fick vara med också i innovationsutmaningen för evenemangsbranschen som en del av vår verksamhet med försöksplattformar. Vi deltar gärna även i fortsättningen i samutvecklingen av lösningar för evenemangsbranschen och andra kreativa branscher”, säger stf. chef för enheten för innovationer och nya försök Kimmo Heinonen.

Teknologier ger nya möjligheter för evenemangsbranschen

Företagen som blev invalda i innovationsutmaningen gjorde under utvecklingsperioden ett nära samarbete med såväl Fullsteam Agency, Helsinki XR Center som stadens experter. Lösningarna utvecklades utifrån feedback och kommentarer. Under den kommande sommaren kommer innovationerna som utvecklades i utmaningen till riktiga försöksmiljöer som en del av evenemangen.

”Teknologin och digitaliseringen är en naturlig del av nutida och framtida evenemang. Vi ville i och med samarbetet granska olika möjligheter att i synnerhet berika evenemangsupplevelsen. Sideways passar utmärkt som kontext för nya försök”, säger Fullsteam Agencys verkställande direktör Tuomo Tähtinen om samarbetet.

Försöken kommer till en verklig evenemangsmiljö på sommarens festivaler

I juni ordnas det vid Nordenskiöldsgatans ishall festivalen Sideways som utgör en plattform för två försök. Dessutom genomförs det tredje försöket senare i augusti.

Frame Rate utvecklade ett immersivt ljud- och ljusverk MUTATIONS, där deltagarna skapar korta musikverk medan de går genom en fysisk lokal. I verket skapar rörelsesensorer ett slutgiltigt verk med hjälp av på förhand komponerade ljud- och musikprov. När deltagaren lämnar installationen kan hen skanna en QR-kod som möjliggör att på sociala medier dela det musikstycke som skapades i lokalen.

Stereoscape utvecklade koncept med utökad verklighet som förbättrar synligheten i försäljningen och marknadsföringen av evenemang samt i förankringen av kunder. Med hjälp av applikationen kan företagsvarumärken erbjuda roliga och spelifierade innehåll på ett modernt och interaktivt sätt. Besökare på festivalen Sideways kan skapa till exempel bilder och videor med utökad verklighet och dela dem på sociala medier.

Teatime Research har utvecklat ett nytt sätt att skapa 3D-innehåll, såsom tredimensionell video på musikuppträdanden. Den själva teknologilösningen består av filmningsutrustning och ett program som planerats för postproduktion. I försöket kan 3D-innehåll upprepas normalt med olika terminalutrustningar, såsom VR-glasögon, mobila enheter och hologramskärmar. Försökets resultat kommer senare att utnyttjas i vidareutvecklingen av en lättanvänd och volumetrisk insamlingslösning på en rimlig prisnivå.

Försöken som genomförs på evenemangen hjälper företag att samla in färsk användarfeedback till nästa utvecklingsfas och som stöd till kommersialisering av lösningar. Även staden och aktörer inom evenemangsbranschen får utnyttja sina upplevelser av och lärdomar om försöken för att uppliva kommande evenemang med hjälp av nya slags innehåll och teknologier. Helsingfors stads mål är att både staden och själva testarna kan dra nytta av försöken, eftersom försöken erbjuder innovativa lösningar för faktiska utmaningar i stadslivet.

Läs mer om festivalen Sideways: https://www.sidewayshelsinki.fi/

Ytterligare information om aktörer:

Helsingfors stad som försöksplattform

Fullsteam Agency

Helsinki XR Center