De svarta och bruna ränderna på flaggan symboliserar svarta och bruna människor. Färgerna ljusblå, rosa och vit är bättre kända från transpersonernas flagga.

Helsingfors stad använder den progressiva Prideflaggan på stadshuset

I flaggstängerna vid Helsingfors stadshus hissades under Prideveckan den nya progressiva Prideflaggan. De svarta och bruna ränderna på flaggan symboliserar svarta och bruna människor. Färgerna ljusblå, rosa och vit är bättre kända från transpersonernas flagga.

Syftet med den progressiva Prideflaggan är att göra lhbtiq-personerna synliga. Alltså lesbo-, homo-, bi-, trans-, intergender- och queer-gruppernas marginaliserade personer, som har spelat en central roll för att trygga sexual- och könsminoriteternas rättigheter.

Helsingfors stad har förbundit sig att främja likabehandling, jämställdhet och mänskliga rättigheter inom all sin verksamhet. Staden har utarbetat jämställdhets- och likabehandlingsplaner för anställda och för tjänster med ett flertal konkreta åtgärder för utvecklande av en stad som i högre grad bygger på de mänskliga rättigheterna.

Den progressiva Prideflaggan gör minoriteterna inom minoriteten synliga

Som första offentliga aktör i Finland tog Helsingfors synligt i bruk den progressiva Prideflaggan, som lyfter fram minoriteterna inom minoriteten. Också Helsinki Pride-gemenskapen, dvs. den som arrangerar människorättsevenemanget Helsinki Pride, använder den nya flaggan i sin verksamhet jämsides med regnbågsflaggan.

Med den progressiva Prideflaggan vill staden visa att den förbinder sig att främja likabehandling och jämställdhet på ett övergripande sätt, utan att någon stannar utanför utvecklingen. Framöver kan flaggan ses inom Helsingfors stads olika tjänster vid sidan av regnbågsflaggan.

År 2017 lade staden Philadephia in en brun och svart rand på regnbågsflaggan. Detta var ett uttalande för bruna och svarta lhbtiq-personer och mot rasism. År 2018 gjorde Daniel Quasar en ny version av Philadelphias Prideflagga med transflaggans färger som tillägg. Den progressiva Prideflaggan har småningom fått allt större spridning. De globala demonstrationerna våren 2020 mot rasism under mottot Black Lives Matter har lett till att flaggan snabbt har vunnit terräng.

Läs mer:

Helsingfors stad firar Pride-veckan på olika sätt

Helsinki Pride-gemenskapen


Foto: Kimmo Brandt, Helsingfors stads materialbank.