Stadshuset och Helsinki logo. Foto: Laura Oja.

Helsingfors stad beviljar understöd

Organisationer med verksamhet i Helsingfors kan ansöka om understöd för verksamheten. 

Helsingfors stad använder ett elektroniskt system för behandling av ansökningar om understöd. Ansökningarna ska lämnas in på stadens webbplats för e-tjänster (asiointi.hel.fi), och de överförs elektroniskt till behandlingssystemet. Den elektroniska ansökningen är det primära sättet att ansöka om understöd hos staden. I andra hand kan ansökningar skickas till Helsingfors stads registratorskontor på adressen:

Helsingfors stads registratorskontor
Namnet på den sektor eller nämnd som behandlar ärendet
PB 10, 00099 Helsingfors stad
Besöksadress: Stadshuset, Norra esplanaden 11–13, 00170 Helsingfors

(Kungörelse.pdf)

På webbplatsen asiointi.hel.fi finns elektroniska ansökningsblanketter för stadens alla understöd och beskrivningar av de ändamål för vilka understöd kan sökas med blanketterna. I beskrivningarna finns länkar till sektorernas webbplatser där blanketterna finns i PDF-format och kan skrivas ut för en handskriven ansökan. Framöver använder alla sektorer inte längre pappersblanketter.

Läs mer: