På bilden Helsingfors stadshus i juni 2018.

Helsingfors stad har sin första regnbågsinvånarkväll 8 september

Helsingfors stad ordnar sin första regnbågsinvånarkväll på stadshusets evenemangstorg den 8 september klockan 18–19.

Välkommen till evenemanget på evenemangstorget eller följ det på Helsinki-kanalen. Med anledning av coronaviruset är deltagarantalet begränsat (40 personer), och platserna fylls i anmälningsordning. Du kan anmäla dig här.

Under Helsinki Pride-veckan arrangerar Helsingfors stad sin första regnbågsinvånarkväll.
Närvarande är borgmästare Jan Vapaavuori, biträdande borgmästare för social- och hälsovårdssektorn Sanna Vesikansa, biträdande borgmästare för kultur- och fritidssektorn Nasima Razmyar, biträdande borgmästare för fostrans- och utbildningssektorn Pia Pakarinen och biträdande borgmästare för stadsmiljösektorn Anni Sinnemäki.
Konferencier för evenemanget är Kelet Ali. Kelet är känd som en av drottningarna inom ballroom-danskulturen i Finland och titelperson i den biografiska dokumentären Kelet.

Det går att skicka in frågor på förhand via nätet före regnbågsinvånarkvällen.
Vi försöker att svara på frågorna under invånarkvällen.
Om det finns tid går det också att ställa frågor under evenemanget.

På evenemanget kommer borgmästaren och de biträdande borgmästarna att berätta om hur sexuella minoriteters och könsminoriteters rättigheter främjas i stadens verksamhet. Genom regnbågsinvånarkvällen strävar staden också efter att öka sexuella minoriteters och könsminoriteters delaktighet och möjligheter att påverka beslutsfattandet i staden. Jämlikhet, jämställdhet och mänskliga rättigheter är viktiga värderingar för staden och de skapar en stark grund för att bygga den bäst fungerande staden i världen.

”Regnbågsinvånarkvällen är en av de många konkreta åtgärder genom vilka staden främjar jämlikhet och jämställdhet på ett övergripande plan. Staden har i sin verksamhet åtagit sig att säkerställa alla stadsinvånares mänskliga rättigheter och att målmedvetet agera mot diskriminering. Alla helsingforsare ska kunna känna att Helsingfors är deras egen stad, och regnbågsinvånarkvällen är ett nytt initiativ för att uppnå detta mål”, säger borgmästare Vapaavuori.

”Helsingfors stad utvecklar målmedvetet jämlikhet och jämställdhet. Vi vill såväl internationellt som nationellt visa vägen med vår kamp mot diskriminering. Vi uppmanar också andra städer att ordna regnbågsinvånarkvällar där personer som hör till könsminoriteter eller sexuella minoriteter kan framföra sina åsikter om kvaliteten på servicen”, fortsätter borgmästaren.

Du kan delta i regnbågsinvånarkvällen på plats eller följa den på Helsinki-kanalen

Helsingfors stads regnbågsinvånarkväll ordnas på stadshusets evenemangstorg (Norra Esplanaden 11–13) tisdagen den 8 september 2020 klockan 18–19.

Evenemanget kan ses i direktsändning på Helsinki-kanalen där den också senare finns tillgänglig som inspelning.
Synpunkter på och frågor om kvällens teman kan skickas på förhand till borgmästaren och de biträdande borgmästarna fram till 7.9.2020 klockan 10 här.

I sociala medier kan evenemanget diskuteras under hashtaggen #sateenkaariasukasilta.

Första regnbågsinvånarkväll på stadshusets, Video (På Finska)


Coronaläget kan leda till ändringar för evenemanget.

Bild: Kimmo Brandt, Helsingfors stads mediebank.

Publicerad 1.9 och updaterad 7.9, 8.9 och 9.9.2020.