Helsingfors stad är nominerad till Finlands mest aktiva arbetsplats

Helsingfors stad har nått finalen i tävlingen om Finlands mest aktiva arbetsplats. Vinnaren utses på Idrottsgalan den 14 januari 2021. På en stadsstrategisk nivå är målet för Helsingfors att både stadsborna och stadens personal ska röra på sig mer, som en del av vardagen.

Helsingfors stad är Finlands största arbetsgivare med ca 38 000 medarbetare. Arbetstagarnas individuella behov och önskemål varierar, eftersom en del sitter på ett kontor och en del står inför utmaningen att återhämta sig tillräckligt efter ett fysiskt betungande arbete.

Personalen uppmuntras att röra på sig som en del av stadens strategiska spetsprojekt, motions- och rörlighetsprogrammet. Den viktigaste idén med programmet, som betraktar motion på ett nytt och omfattande sätt, är att göra vardagsmotionen och att dagligen röra på sig till en rutin, och därmed något som rör allt fler stadsbor.

Inte bara ett sätt att röra på sig

Alla arbetstagares datorer är utrustade med ett program för pausgympa och varje arbetstagare erbjuds möjligheten att använda stadscykel, liksom rabatter till simhallar och gym. Det har talats om rörlighet vid hundratals tillfällen, reklam som uppmuntrar till promenader har satts upp längs gatorna och i möteslokalerna påminns man om att sträcka på sig.

Företagshälsovården har en viktig roll när det gäller att nå och aktivera arbetstagare som tidigt riskerar att bli arbetsoförmögna. Samarbetet mellan personalmotionen och Företagshälsan Helsingfors konkretiseras som preciserade och rehabiliterande motionsgrupper, konditionstest och en omfattande uppföljning av hur aktivt arbetstagarna rör på sig.

Motion stärker arbetsgivarbilden

Som ett bevis på den omfattande och systematiska verksamheten för att främja arbetstagarnas motion och rörlighet fick staden hösten 2020 ett certifikat för Aktiv arbetsplats av Finlands Olympiska kommitté. Certifikatet grundar sig på en kartläggning av nuläget på arbetsplatsen inom nio olika områden, vilka var bl.a. samarbete med Företagshälsan, situationen för motion och välmående, ledning och resurser, personalens aktivitet inom motion samt uppföljningssystem.

Konsekvenserna av de konkreta åtgärderna för arbetstagarna bedöms mer omfattande än förut. Resultaten från den senaste Kommun10-studien visar att 44 procent av stadens anställda antingen har ökat sin fysiska aktivitet som en del av vardagen eller redan hade varit aktiva under det gångna året. När det gäller att ta pauser eller sitta mindre var andelen 35 procent. Även andelen arbetstagare som rör på sig bara lite har minskat.

Finlands mest aktiva arbetsplats utses på Idrottsgalan den 14 januari 2021. De övriga finalisterna är Savon Media och Oy LM Ericsson Ab. Vinnaren väljs genom en digital omröstning av Idrottsgalans stora råd, som har 350 medlemmar.